Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 februari 2011

Snijden in hulp leidt tot nieuwe vormen van samenwerking

Bedrijven en NGOs weten van elkaar niet wat zij in ontwikkelingslanden doen. Daardoor missen ze kansen tot samenwerking, gericht op positieve maatschappelijke en economische effecten. De overheid kan hierin bemiddelen door als matchmaker op te treden. Dat was de conclusie van een rondetafelgesprek tussen vertegenwoordigers van de multinationals Accenture, DSM, Heineken, Unilever en Shell, en ontwikkelingsorganisaties Plan, Cordaid, Hivos, ICCO, OxfamNovib en Partos, op 8 februari in het Amsterdamse Hilton hotel. Staatsecretaris Ben Knapen zei na afloop van de bijeenkomst toe de toekomstige samenwerking te willen faciliteren. "Dit was niet ons initiatief, maar het sluit zeer aan bij de richting die wij met ontwikkelingssamenwerking willen inslaan." Plan Nederland en adviesbureau Accenture namen het initiatief tot de bijeenkomst, in reactie op de aangekondigde bezuinigingen op het budget van ontwikkelingssamenwerking. Na het polsen van een aantal betrokkenen raakte Anja Groenewoud, country managing director van Accenture, er steeds meer van overtuigd dat de bezuinigingen een kans boden tot "innovatieve vormen van samenwerking". Accenture en Plan hebben sinds vorig jaar eenzelfde soort samenwerking in het REACH-project, waarin Plan scholing biedt aan kansarme jongeren in grote steden in Vietnam voor beroepen waar op de lokale arbeidsmarkt veel vraag naar is. Accenture helpt dit project uit te werken naar een business model dat inzetbaar is in meerdere landen. Bedrijven hebben goed opgeleide en gezonde werknemers nodig, zegt Groenewoud. "Ik geloof in de beweging die je ziet binnen het bedrijfsleven van doing good naar doing business als manier om op grote schaal economische en dus ook sociale ontwikkeling te genereren." De hulp van NGOs (vanwege hun lokale expertise) en overheidsondersteuning zijn daarbij volgens haar van cruciaal belang om de meeste impact te bewerkstelligen. Tjipke Bergsma, directeur van Plan Nederland, zit op dezelfde lijn: "Ontwikkelingsorganisaties kennen de lokale markten die bedrijven willen betreden om commerciële activiteiten uit te voeren. Door samen te werken en ons te richten op zowel de sociale als economische ontwikkeling kunnen bedrijven en NGOs veel betere resultaten bereiken."P+ webtip 1: AccentureP+ webtip 2: Plan Nederland