Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 februari 2011

Drijvende rozenkas van 7 voetbalvelden in de maak

P+ legde de hand op het vooronderzoek, waarvoor TNO tekende, in samenwerking met Dura Vermeer Business Development, Dura Vermeer Prinsen Waterbouw, Advin en Flexbase. De bedrijfsvoering is dan ook state-of-the-art met teelt op mobiele teeltgoten en centrale verwerking via een transportband. Er worden geen risicovolle innovaties in toegepast die zich nog niet bewezen hebben. Het klimaat in de kas is geoptimaliseerd voor rozenteelt. De teelt van rozen op een betonnen ondergrond is nieuw, net als het gebruik van gewasventilatie waarmee op dit moment de eerste proeven worden uitgevoerd. Om een te droog klimaat te voorkomen als gevolg van de betonvloer, worden onder het gewas sproeiers aangebracht. De opslag van gietwater van Floating Roses vindt ondergronds plaats. Het water van de plas waarin Floating Roses drijft, kan niet gebuikt worden als gietwater. De benodigde hemelwater opvang buffer kan op verschillende manieren worden gerealiseerd: bijvoorbeeld in zakken langs het drijflichaam of in een meer traditioneel bassin. Het gebruik van het drijflichaam voor het herbergen van de warmtebuffer van de WKK is onderzocht, maar is op korte termijn niet toepasbaar.Het drijflichaam van de kas is gebaseerd op EPS met een betonnen vloer. Om sneller te kunnen bouwen en kosten te reduceren is een nieuw concept uitgewerkt waar geen betonnen balken meer worden ingestort, zoals tot nu toe gebruikelijk. Het EPS wordt aan onder en bovenzijde voorzien van een glasvezellaag die het geheel voldoende stijfheid geeft om beton te kunnen storten. Op het drijflichaam is een zogenaamde "Venlokas" gebouwd, een eerder voorbeeld van een drijvende kas. In het vooronderzoek is de invloed van de bouw op een flexibele ondergrond onderzocht. De kas moet op punten worden aangepast, maar komt grotendeels overeen met een kas die op het land wordt gebouwd. De bouw op een drijflichaam dwingt tot een aangepaste bouwmethode. De snelheid van bouwen ligt daardoor lager dan normaal.De totale investeringen om Floating Roses te realiseren bedragen, inclusief aankoop van de grond en inrichting van de waterberging, 32,8 miljoen euro. Het drijflichaam vormt met 7,8 biljoen euro de grootste kostenpost. De realisatie van een vergelijkbaar rozenbedrijf op land kost volgens de referentiebegroting 18,5 miljoen euro. Bijna twee keer zo duur dus.P+ webtip: Presentatie drijvende kas