Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 februari 2011

Canadese biechtstoel voor falende NGOs

Het communiceren van missers lijkt meer iets voor de groten van deze aarde. Zij hebben zich al zo bewezen, een foutje bekennen geeft alleen maar extra glans. Beroemdheden worden er net mensen van.Fouten hebben zo prachtige wijsheden opgeleverd."My imperfections and failures are as much a blessing from God as my successes and my talents and I lay them both at his feet."
Mahatma Gandhi"I did not fail the test, I just found 100 ways to do it wrong"
Benjamin Franklin"There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure."
Colin Powell, generaal"Failures are finger posts on the road to achievement."
C.S. LewisBij zoveel grootsheid vallen de bekentenissen op de Canadese website tot nu toe lelijk tegen. Wij zijn althans niet erg onder de indruk, tot nu toe. Een biecht uit 1972? Wanneer was dat? Geen wonder ook. Welke ontwikkelingwerker zet op internet dat er een miljoen dollar doorheen is gedraaid en de bevolking nog net zo arm en hongerig is als voorheen? Ook nog eens dit: als je zoiets bekent, hoeveel anderen trek je dan in je zelfbeschuldiging mee naar beneden? Het zal wel de ondankbare taak van journalisten, schrijvers en informatiehackers blijven om falende projecten aan het daglicht te brengen. En daar proberen wijze lessen uit te trekken.P+ webtip: Website om fouten op te biechten P+ webtip: Briljante Mislukkingen