Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 februari 2011

Elke gemeente een eigen MVO-prijs voor MKB-er

Wat is het bijzondere aan de prijs?
"Uniek aan onze MVO-prijs is ook dat het een gemeentelijke prijs is. De gemeenten krijgen daardoor inzicht in wat er leeft bij het MKB. De band tussen de gemeente, burgers en het lokale bedrijfsleven, wordt versterkt. Bijzonder is ook dat dankzij cofinanciering van SMOM ook kleinere gemeenten de organisatie van de award kunnen betalen."Hoe werkt de prijs?
"De MVO-prijs beloont de progressiefste ondernemer voor de voortrekkersrol die hij/zij daarin speelt, en zet andere vooruitstrevende ondernemers in het zonnetje. Het provinciale COS zet samen met de gemeente de MVO-prijs op. Daarbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht met lokale ondernemersverenigingen. Nadat bedrijven zich hebben aangemeld, beoordeelt een onafhankelijke vakjury de inzendingen en worden er zes genomineerden geselecteerd die meedingen naar de MVO-prijs. Een online publieksstemming maakt duidelijk welke drie van deze zes genomineerde ondernemingen doorgaan naar de finale. Uiteindelijk maakt de jury aan de hand van het aanmeldformulier en een bedrijfsbezoek de keuze voor de winnaar." Waar kunnen gemeenten zich aanmelden?
"Gemeenten die de prijs willen organiseren, kunnen contact opnemen met het provinciale COS of mij bellen, telefoon 040-2443063, of mailen naar w.peeters@cosbrabant.nl. Totnutoe zijn er ruim twintig gemeenten die zich hebben aangemeld. Het draagvlak is groot."Trouw schreef onlangs: "Bedrijven geven gas, de overheid remt." Is dat ook jouw indruk?
"In het MKB komt het merendeel van de innovaties tot stand, bij kleine, slagvaardige, flexibele en creatieve bedrijven. Bakkers die zelf manieren bedenken om de inkoop van meel te verduurzamen en energie te besparen, uitvaartondernemers die volstrekt nieuwe concepten bedenken voor een milieuvriendelijker begrafenis of een verhuisbedrijf dat nadenkt over een volledig CO2-neutrale verhuizing. Of neem die Friese kok die een maatschappelijk verantwoorde hamburger ontwikkelt, die dan natuurlijk wereldburger gaat heten, of, om McDonalds een beetje te teasen, McFair." P+ webtip: MVO Prijs gemeenten