Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 februari 2011

Professional haalt meer plastic uit afval dan burger

Met uitzondering van Rotterdam zijn vrijwel alle grote steden begin 2010 begonnen met de scheiding van kunststof verpakkingsafval in aparte inzamelcontainers. Inwoners scheiden hun plastic zelf, en komen daarmee veelal niet verder dan 5 tot 10 kilo per huishouden per jaar. Tijdens de proef werd er met het achteraf scheiden van kunststof door een machine,veel meer kunststof uit het restafval gefilterd. Omgerekend is dat 40 kilogram kunststof per huishouden per jaar. Gemiddeld moet er in Nederland 15 Kilogram kunststof worden gescheiden om aan de milieudoelstellingen te kunnen voldoen. Eerdere berekeningen van onder andere de Universiteit van Amsterdam wezen uit dat er met nascheiding veel meer kunststof terug kan worden gewonnen dan in de grote steden door de inwoners zelf kan worden gescheiden. Bewoners van kleine flats moeten relatief meer moeite doen om afval te scheiden dan bewoners van woningen met tuin waar ruimte is voor verschillende afvalcontainers: grijze en groene bakken en soms ook papierbakken. Rotterdam kent relatief veel hoogbouw en ook wordt het afval in deze stad minder goed gescheiden dan elders.Om de proef op de som te nemen werd er eind januari 500 ton (500.000 Kilogram) huisvuil verspreid over heel Rotterdam ingezameld en getransporteerd naar de nieuwe nascheidingsinstallatie van de firma Attero in Wijster (Drenthe). Onder het toezicht van onderzoekers van de Universiteit Wageningen, werd het afval over de lopende banden en scheidingsapparaten van de nascheidingsinstallatie gestuurd, en later gewogen en bemonsterd. Met wind, lucht en moderne infrarood afvalscheidingtechnieken werden de kunststoffen uit de Rotterdamse vuilniszakken gescheiden. Vervolgens is het afval zorgvuldig gesorteerd door de onderzoekers uit Wageningen . Na twee weken van intensief handmatig sorteerwerk bleek er netto 5,4 procent kunststof, ofwel 40 kilogram per huishouden per jaar, uit het huisvuil te zijn gescheiden. Naar verwachting zullen de prestaties wellicht nog wat verbeteren als de fabriek na verloop van tijd wat meer is ingeregeld. Afvaldeskundige ir. Nanno Peters ontwikkelde ook een installatie, die uit de grijze bak alle soorten van afval sorteert. Hij stoort zich al jaren aan de keuze om burgers te belasten met het inzamelen van plastic. "Niet eens om de moeite die het kost. Dat valt wel mee. Wat mij vooral stoort is dat wij met zijn allen voor al dat plastic vijf keer betalen. "We betalen niet alleen voor de steeds duurdere olie waar plastic van wordt gemaakt, niet alleen voor de verpakking in de supermarkt, maar ook nog eens voor het ophalen van het plastic afval. En daar moet je dan ook nog extra moeite voor doen. Ik zie deze praktijk graag zo snel mogelijk eindigen. Afvalsortering kun je door mooie technieken overlaten aan professionals. Ik heb een installatie waarmee ik kan nascheiden tot 97 procent zuivere grondstoffen."P+ webtip: 3R Recycling

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier