Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 februari 2011

Nederland gaat veel meer goed hout uit Afrika halen

Nederland "consumeert" weinig Afrikaans hout. Daarom wordt naast het Congo Basin Program ook begonnen met Linking Europe, een programma dat de vraag naar duurzaam tropisch hout in drie andere Europese landen gaat stimuleren, waarschijnlijk Frankrijk, België en Groot-Brittannië. Esther Bosgra, programmamanager Hout van IDH: "We gaan kijken hoe we bestaande good practices in voorloperlanden als Nederland kunnen repliceren. Dit doen we onder andere door lagere overheden te helpen met hun Duurzaam Inkopen programma, of het implementeren van een convenantensysteem dat is gericht op de grote spelers in die landen."Bosgra erkent dat de nadruk op FSC-certificering in het stroomgebied van de Congo-rivier niet volledig past in het officiële standpunt van de Nederlandse overheid, dat in het Duurzaam Inkopenbeleid ook andere keurmerken toelaat dan FSC. "Dat heeft ons wel kopzorgen gekost, ja. De bedrijven die hun bos willen certificeren in Congo-Basin vragen op dit moment nadrukkelijk om FSC. Dat zou over een paar jaar kunnen veranderen. Voor het Linking Europe programma wordt duurzaam tropisch hout in brede zin gestimuleerd en daarmee het overheidsbeleid gevolgd."Bosgra is niet bang dat certificering in een failed state als Congo onbegonnen werk is. "Als de bedrijven, WWF en FSC mogelijkheden zien om veel illegale kap te transformeren in duurzaam bosbeheer, helpen we graag mee .Maar we gaan de eerste certificering in Congo wel goed monitoren. Wat ik mooi vind om te zien, is dat deze bedrijven fatsoenlijk willen werken, terwijl ze juist in dit gebied ook als cowboys aan de slag zouden kunnen gaan. Ze nemen een deel over van de overheidsrol op terreinen als veiligheid en stroperij. Nederland mag trots zijn op bedrijven als Wijma en Reef die hier een voorlopersrol in hebben vervuld."P+ webtip: IDH