Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 februari 2011

VN-Verdrag kan handel in wapens aan foute regimes stoppen

De internationale wapenmarkt wordt steeds ingewikkelder. Bestaande regionale en nationale wapenexportcontrolesystemen zijn ontoereikend om de handel van conventionele wapens met onverantwoorde ontvangers te voorkomen. In 2006, tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, stemden 153 landen voor resolutie 61/89, die een beroep deed op de Secretaris-Generaal om de visies van de lidstaten te verzamelen over een juridisch bindend Arms Trade Treaty (ATT). Dit had toen doel om gemeenschappelijke internationale standaarden vast te stellen voor de import, export en overdracht van conventionele wapens. De resolutie erkent dat het gebrek van dergelijke standaarden bijdraagt aan conflict, de verplaatsing van mensen, aan misdaad en terrorisme. En daardoor ondermijnend is voor vrede, veiligheid, stabiliteit en duurzame ontwikkeling.Yvonne Janssen van SNS Asset Management stelt: "De afwezigheid van een internationaal controlesysteem voor conventionele wapens, dat onverantwoorde leveranties voorkomt, heeft een effect op investeringen en beïnvloedt zowel de internationale economie en bedrijven in de portefeuilles van investeerders."De investeerdersverklaring verzoekt ondertekenaars van de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) om de ATT te ondersteunen, door een beroep te doen op staten om expliciete toezeggingen te doen om de export, import en overdracht van conventionele wapens te voorkomen. Dit is zeker het geval waar een duidelijke risico is dat deze wapens gebruikt worden in overtreding van internationaal humanitair recht, bijdragen aan voortduring van regionale instabiliteit en corruptie en de onverantwoorde besteding van overheidsgelden stimuleren.Wanneer de investeerders hebben ondertekend, zal de investeerdersverklaring naar de Voorzitter van de Voorbereidingscommissie, ambassadeur Roberto García Moritán, worden gestuurd voor evaluatie en mogelijke circulatie onder de vertegenwoordigers van de 192 lidstaten, voorafgaand aan de tweede sessie van de Voorbereidingscommissie van de Conferentie over de Arms Trade Treaty van de Verenigde Naties, die zal plaatsvinden tussen 28 februari en 4 maart 2011 in New York. Circulatie van de investeerdersverklaring onder de vertegenwoordigers van de lidstaten valt onder de discretie van de Voorzitter.

Yvonne Janssen van SNS Asset Management: " Het doel van deze investeerdersverklaring sluit volledig aan bij het door ons geformuleerde wapencriterium van de Fundamentele Beleidsuitgangspunten. Die uitgangspunten liggen ten grondslag aan alle investeringen. Op basis hiervan worden bedrijven die betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling en onderhoud van controversiële wapens of bij controversiële wapenhandel uitgesloten.P+ webtip: Meer over dit verdrag