Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 februari 2011

Revalidatiefonds: Ontbijten met jong gehandicapten

Afgelopen december vond de achtste Community Breakfast in Zwolle plaats, een beproefd concept dat steeds meer garant staat voor goede matches tussen werkzoekende Wajongers en werkgevers. De opstelling is informeel; deelnemers zitten aan ronde tafels, delen koffie en broodjes aan elkaar rond en discussiëren over stellingen die het Revalidatiefonds vooraf bedacht heeft. Doel van een Community Breakfast is een stimulans aan Wajongers te geven om echt mee te doen in de samenleving en hun hobbels weg te nemen. Bereidwillige instellingen en bedrijven die met MVO aan de slag zijn, krijgen hier de kans deze bijzondere doelgroep te leren kennen. "Ik heb de mogelijkheid om mensen te plaatsen en ik vind dat ik die kans moet benutten", zo motiveert directeur Hans Valent van Hogeschool Windesheim zijn aanwezigheid. "Ik hoorde laatst de vraag: "Waartoe ben je hier op aarde?" Dan zeg ik: "Doe je best en wees een beetje lief voor mensen." Daarom ben ik hier." Hij noemt de bijeenkomst "een nuttige constructie. Als werkgever ben ik nooit met deze doelgroep in aanraking geweest. Als ik de reguliere weg voor werving kies, kom ik ze niet tegen. Hier krijg ik de tijd kennis te maken en na te denken over eventuele mogelijkheden."Het Revalidatiefonds organiseert de Community Breakfasts ook in samenwerking met ABN Amro Foundation, FunktieMediair (die de jongeren vooraf een training aanbiedt) en Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving. Per ontbijt zoekt het fonds in de regio contact met diverse organisaties, die zich met het thema Wajongers en werk bezighouden, waaronder VNO-NCW hogescholen en gemeentes. De resultaten hiervan zijn niet gemeten. Werkgevers kunnen gratis deelnemen aan dit ontbijt. Het staat bedrijven wel vrij een donatie te geven.Lees de gratis P+ Special "Hoezo Anders?" met de ervaringen van deelnemers aan de laatste Breakfastmeeting.P+ webtip: Special P+ met Revalidatiefonds