Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 februari 2011

MVO Nederland en Blomsma: Dealen met overheid

Over aanbestedingen en het gunnen van opdrachten door overheidspartijen is Hans van Hoven redelijk: "De prijs moet natuurlijk kloppen." Hij vindt zelf ook: het kan niet zo zijn dat Zoetermeer zijn bedrijf een opdracht gunt, terwijl concurrenten goedkoper zijn. "Maar er is ook een tijd geweest dat de inkopers ons niet eens uitnodigden. Dan gingen opdrachten die wij konden doen bijna automatisch naar bedrijven die niet hielpen, waardoor onnodig veel mensen hun leven thuis op de bank doorbrachten. Die tijd is nu voorbij."Inmiddels heeft Blomsma Print&Sign tien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op een totaal personeelsbestand van 100 mensen, verspreid over verschillende vestigingen. Van Hoven: "Een jongen met epilepsie, die niemand wilde. Hij heeft bij ons nog nooit een aanval gehad. Maar ook iemand met obesitas. Officieel niet ingedeeld als Wajonger, maar zo breed dat iedereen die hem zag zitten wachten voor een sollicitatiegesprek, meteen dacht: "Die gaat het dus niet worden". Ik heb met hem gepraat en ik vraag alles, ook hoe het thuis is. Bleek hij op hele jonge leeftijd beide ouders bijna tegelijkertijd te hebben verloren. Niemand die nog op hem lette. Je hart breekt. We hebben er een fantastische collega aan."Voor Martine van MVO Nederland zijn ervaringen als deze belangrijk om door te geven. Breedveld is projectmanager arbeidsparticipatie bij de netwerkorganisatie van inmiddels met meer dan 1250 partners: individuele bedrijven maar ook brancheorganisaties. Dat is een grote achterban. Daarom vroeg het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een al bestaand pilotprogramma over te nemen. Breedveld werkt nu verder met een groep van 24 grote toonaangevende bedrijven, die "beloftevolle" Wajongers en mensen uit de sociale werkvoorziening een kans willen geven. Haar doel: kennis en ervaring opdoen. Wat hebben werkgevers nodig om iemand met een beperking in dienst te nemen? En in dienst te houden?MVO Nederland zoekt dus MKB-bedrijven die mee willen doen aan het project "Meer Werkplekken bij Werkgever". Martine Breedveld (m.breedveld@mvonederland.nl) vertelt geïnteresseerden graag alles over deelname aan het project en de kansen en mogelijkheden die dit met zich meebrengt. P+ webtip: Blomsma in P+ Special