Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 maart 2011

Energieproducenten: Keten van steenkolen onderzocht

Een nieuwe organisatie ontstond: de Nederlandse Energiebranche. Ook stakeholders zitten daar aan tafel, zoals de NGO BothEnds, maar ook grote industrie zoals de Hoogovens en de mijnbouwbedrijven zelf. Onder voorzitterschap van Frank Heemskerk is nu de eerste fase van deze dialoog afgesloten en kan het echte onderzoek naar die steenkoolketens beginnen. Essent is er blij mee en is door bundeling met het Duitse RWE nu een partij geworden waar rekening mee moet worden gehouden. Nederland is in deze wereld een kleine afnemer, maar met de Duitse markt en industrie erbij is er wel druk om verbeteringen aan te brengen, daar waar die nodig zijn.Het is met kolen nu, zoals de situatie een aantal jaren geleden met cacaobonen was. Die grondstof werd als bulk aangevoerd in de haven van Amsterdam en niemand wist meer waar de bonen vandaan kwamen. Door de internationale handel is het zicht op de afkomst van kolen ook heel moeilijk te traceren. Soms wisselen complete scheepsvrachten onderweg naar Europa zelfs nog van eigenaar.De eerste beraadslagingen in Nederland maakten op de mijnbouwbedrijven weinig indruk. Hoe groot is "ons Hollands" marktaandeel nu? Insiders schatten het op een-tiende procent van de totale wereldhandel. In die situatie is verandering gekomen na de bundeling van Essent met het Duitse RWE en Nuon met het Noorse Vattenfall. Zeker bij Essent begint het moederconcern zich door de Nederlandse dochter steeds meer te interesseren voor transparantie in de markt. In Nederland zijn ook andere buitenlandse partijen actief, zoals E.on en Electrabel. Dat maakte het voor de mijnbouwgiganten interessant om op de uitnodiging in te gaan en de eerste dialoog over de steenkoolketen te voeren.Voorzitter Frank Heemskerk ziet de eerste fase als "het planten van een veelbelovend zaadje". De oud-staatssecretaris van Economische Zaken neemt alweer afscheid als voorzitter, nu hij in de Raad van Bestuur van Royal Haskoning zit. Dat is een van de bedrijven die graag het grote onderzoek naar de herkomst van onze steenkolen zou willen uitvoeren.P+ webtip: Rapport Steenkolenketen