Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 maart 2011

P+special over werknemers met beperking ter inspiratie voor bedrijven

Tijdens het Slotsymposium Programma Cultuuromslag Wajong, een project dat SZW drie jaar lang gevoerd heeft, was veel aandacht voor arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Doel was het eindverslag te presenteren, waarin duidelijk wordt dat dit project nog op delen door zal gaan. Communicatiemedewerkster Fieke van der Es bood Hilgersom naast het officiële eindverslag ook de P+special aan als "een magazine dat inspirerende voorbeelden toont". De special "Hoezo Anders?!" is een initiatief van P+eindredacteur Astrid van Unen en zelfstandig communicatiemanager Luuk van Term. En is mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vebego, Start Foundation, FNV en MVO Nederland. In de special komt een selectie van projecten aan bod die tot doel hebben werknemers met een beperking sneller aan het werk te helpen. Nu het kabinet met een forse bezuinigingsopdracht zit, zullen bedrijven en instellingen extra inhoud moeten geven aan de P van People, en hun human resources-beleid beter moeten afstemmen op de doelen van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Bedrijven zijn eigenlijk microsamenlevingen", zegt Jos Verhoeven, directeur van Start Foundation. En die mogen inmiddels wel in het kleine een afspiegeling vormen van de grote buitenwereld. In de special wordt ook CAP100 gepresenteerd, een uniek project van Lucille Werner, dat Start Foundation mogelijk heeft gemaakt. Het is een project dat de toe- en doorstroom van werknemers zoals zijzelf wil stimuleren. Maar liefst tien grote bedrijven hebben zich hieraan gecommitteerd. Maar ook andere bedrijven mogen in de databank snuffelen naar geschikt personeel. Effectief is ook de aanpak van Vebego, die joint ventures aangaat met WSW-bedrijven en zich daardoor verzekerd weet van voldoende personeel. Autoschadebedrijf Oranjedorp kon een Wajonger aannemen dankzij de Wajong adviesvoucher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarmee het bedrijf advies en hulp kon inkopen. De vakbeweging geeft al het goede voorbeeld sinds het personeelsbeleid is aangepast. Werknemers van de FNV worden getraind in het omgaan met Wajongers. Dat het aannemen van deze bijzondere werknemers ook commerciële voordelen heeft, bewijst drukkerij Blomsma Print&Sign. Dit bedrijf helpt om de kosten van de gemeente te verlagen, door mensen met een arbeidsbeperking werk en salaris te bieden. Diezelfde overheid gunt het bedrijf daardoor meer opdrachten. En om te zorgen dat werkzoekende Wajongers en werkgevers elkaar gemakkelijker kunnen vinden, organiseert het Revalidatiefonds regelmatig Community Breakfasts. Beide doelgroepen kunnen hier op een ontspannen manier netwerken.Maar misschien nog inspirerender zijn de verhalen van de Wajongers en WSWers zelf. Vier zijn er geportretteerd, kunstzinnig in beeld gebracht door P+-fotograaf Chris de Bode. Ze vertellen over hun ervaring: de betekenis van werk, de liefde voor hun vak. Het zijn werknemers die hechten aan hun zelfstandigheid en soms zowaar excelleren. Want wie had ooit gedacht dat een WSWer het Beste Idee van Nederland zou winnen?P+ webtip: PDF van complete special "Hoezo anders?"