Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 maart 2011

Wat duurzaam Nederland van de rest van Europa leren kan

+ Porter Novelli meldde in februari van dit jaar dat 70 procent van de Europese consumenten liever bij bedrijven kopen die proberen de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken: in Nederland is dit percentage slechts 55 procent. Het bedrag dat Nederlanders extra willen betalen voor duurzamer producten is met 14 procent ook lager dan het Europese gemiddelde van 23 procent.+ PriceWaterhouseCoopers deed een opinie-onderzoek in 2010. Van de ondervraagden stelde 41 procent dat Nederland haar positie verliest in het internationaal milieudebat. Maar liefst 79 procent van de bedrijven vindt dat Nederland achterop loopt bij de rest van Europa op dit gebied.+ Ook volgens de Europese Commissie zijn Nederlandse bedrijven minder innovatief dan het EU-gemiddelde: er zijn in Nederland meer private investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig. Ook het gebruik van duurzame energie moet worden bevorderd. Dat stond in een rapport dat op 28 oktober 2010 het licht zag.+ Volgens de Universiteit van Yale staat Nederland op plaats 44 in de lijst van alle landen. We zijn van plaats 55 op deze wereld 8 landen gepasseerd en staan nu op 47 in de wereld. Op de lijst van alleen Europese landen stijgen we naar plaats 23. Maar hoog is het niet. Alleen Slovenië, Estonië, Polen, Bulgarije, Griekenland, België en Cyprus doen het nog slechter. + Nederland behoort tot de achterblijvers in Europa op milieugebied. Bij een vergelijking van de milieuprestaties van 29 Europese landen, eindigt Nederland op een 20ste plaats. De groene kampioen van Europa is Zweden, op de hielen gevolgd door Zwitserland en Noorwegen. Griekenland heeft de slechtste milieuomstandigheden. Dat bleek uit de Groene Index die het tijdschrift Readers Digest in zijn juninummerv an 2010 publiceerde. De index is gebaseerd op een aantal internationale milieustudies. De volgende graadmeters lagen ten grondslag aan de Europese Groene Index:
1) Environmental Performance Index van de universiteiten van Yale en Columbia waarin 163 landen geordend zijn op basis van 25 parameters die lopen van het gebruik van pesticiden, kwaliteit van de lucht tot behoud van de habitat.
2) Happy Planet Index. Tevredenheid, levensverwachting en CO2-balans zijn gecombineerd door de New Economics Foundation in Londen als graadmeter voor een succesvol nationaal bestaan en wordt door economen gehanteerd als de tegenhanger van het Bruto Nationaal product.
3) Climate Change Performance Index. Dit onderzoek vergelijkt 57 landen die bij elkaar verantwoordelijk zijn voor 90 procent van de mondiale CO2-uitstoot en wordt gedaan door Germanwatch in Berlijn en Climate Action Network Europe in Brussel.
4) Biodiversiteit. Een internationale vergelijking van de ecosystemen die wordt gehanteerd door onder andere de Verenigde Naties en het WWF en wordt gevoed door wederom de universiteiten van Yale en Columbia.
5) Duurzame Energiesystemen. Een Europese vergelijking van de nationale prestaties op het gebied van duurzame energie.
Hoe minder punten een land scoort in de index, des te schoner is het milieu. De scores per graadmeter hebben steeds voor een vijfde deel meegewogen bij de bepaling van de nationale totaalscores. P+ webtip: Inschrijven voor P+Live@Night