Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 maart 2011

ASN Bank doorbreekt de half miljoen klanten-grens

De belangrijkste cijfers van de ASN Bank over 2010:
+ Het klantenbestand groeide met bijna 46.000 nieuwe klanten tot
nagenoeg 517.000 klanten (+10 procent)
+ Het totale vermogen onder beheer nam met 1,8 miljard euro toe tot ruim 9,3 miljard euro (+24 procent)
+ De toevertrouwde middelen namen toe met 1,6 miljard euro tot 8,0 miljard (+26 procent) euro.
+ Het vermogen van de duurzame beleggingsfondsen nam toe met 182 miljoen euro tot bijna 1,4 miljard (+15 procent) euro.
+ De nettowinst was substantieel hoger dan in 2009 en kwam uit op 43,1 miljoen euro.Nu het onveranderd goed blijft gaan met de ASN Bank, heeft Goudswaard besloten om de krap ogende vestiging in Den Haag om te ruilen voor een groter pand. Niet dat de medewerkers klaagden. Goudswaard: "Uit ons onderzoek naar medewerkerstevredenheid kwam het cijfer boven de 8,5 uit. Dat is hoog. Maar ondanks flexwerken wordt het huidige pand te klein. We zitten hier nu met honderd mensen, We hebben een oud bestaand pand gekocht, dat we gaan opknappen. Dat zien wij als de meest duurzame oplossing. We hopen er begin 2012 in te kunnen trekken. Het is dichter bij het Centraal Station van Den Haag en ook het openbaar vervoer goed te bereiken." De ASN Bank haalde in 2010 ook van klanten en organisaties mooie cijfers binnen. De Consumentenbond plaatste de bank bovenaan in de Bankenmonitor, en de onafhankelijke vergelijkingssite Independer gaf de bank het rapportcijfer 7,9.Een ander belangrijk wapenfeit is de komst van een nieuwe dienstverlening voor vermogenden (ASN Vermogenbeheer), waarbij de inleg al snel oploopt tot bedragen van 250.000 euro. Over het aantal cliënten wil Goudswaard niets zeggen, wel dat een ervaren vermogensbeheerder aan het roer staat, Jan Willem Nieuwenhuys, een pionier op het gebied van duurzaam investeren. Goudswaard: "We verwachten een behoorlijke groei in duurzame financieringen, zowel in duurzame energiebronnen als in bedrijven die zich specialiseren in energiebesparing. Wie een vermogen wil beleggen, verwacht meer persoonlijke aandacht en advies."Goudswaard geeft een voorbeeld van een energieproject, dat de ASN Bank mede mogelijk maakte: "In 2010 waren wij medefinancier van C-Power, een windenergiepark voor de Belgische kust. Als C-Power is voltooid, voorziet het ongeveer 295.000 huishoudens van energie en voorkomt het de uitstoot van 450.000 ton CO2. Daarnaast investeerden wij in diverse grote zonne-energieprojecten in Frankrijk en België."De bank zet de komende jaren in op een flinke verdere groei van het aantal klanten. Een sterke vergroting van de naamsbekendheid is hiervoor een voorwaarde. Daarom investeert de bank niet alleen in dienstverlening, maar is er voor het eerst in haar geschiedenis een tv campagne. De klanten kozen zelf de thematiek. Ze bleken een voorkeur te hebben voor vier issues: ze willen dat de bank hun geld investeert in eerlijke handel en duurzame energie en niet in kinderarbeid en wapenindustrie. P+ webtip: Het volledige persbericht over de jaarcijfers 2010