Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
11 maart 2011

Enexis: Groen Gas kost aan de pomp maar 81 eurocent

Jan Bakker noemt nog een ander voordeel van Groen Gas voor de autobezitter: "Het nadeel van LPG en diesel is de hogere wegenbelasting. Daar hebben de rijders op Groen Gas geen last van. Zij komen in dezelfde schaal als die van benzinerijders."Groengas is niet alleen goedkoper, maar bovendien veel beter voor het milieu. De uitstoot van CO2 loopt met ten minste 90 procent terug. Ten opzichte van diesel daalt daarnaast de uitgestoten hoeveelheid fijnstof en NOx ook flink.Het wordt geproduceerd uit afvalwaterslib en biomassa zoals GTF-afval en mest. Het heeft de kwaliteit van aardgas, zodat het ook volkomen veilig gebruikt kan worden in aardgasmotoren. Een kilo gas levert evenveel energie als een liter dieselolie. Rijden op Groen Gas betekent voor de automobilist dus onmiddellijk en aantoonbaar financieel voordeel. Groen Gas Mobiel, een vereniging waarin twintig belanghebbenden zich hebben verenigd, voorspelt de komende jaren een sterke groei van het aantal wagens die geschikt zijn voor groengas. Wereldwijd rijden inmiddels meer dan 10 miljoen voertuigen rond met een Groen Gas/aardgasinstallatie. Binnen Europa groeit de populariteit zeer snel: in Duitsland tanken al meer dan 70.000 voertuigen Groen Gas, in Italië zijn dat er meer dan 700.000 en in Zweden rond de 23.000. In ons land gaat het al om meer dan 3.000 voertuigen. Autofabrikanten als Opel, Volkswagen, Mercedes-Benz en Fiat brengen af fabriek zogenaamde CNG-wagens, die zijn voorzien van een voor Groen Gas geschikte installatie. Afhankelijk van het type auto en merk kan in een aantal gevallen de installatie ook achteraf worden ingebouwd. Diverse leasemaatschappijen hebben gaswagens in hun vloot opgenomen. Jan Bakker van Enexis stelt: "Wie een wagen af fabriek koopt, heeft geen last van verlies van bagageruimte, zoals met LPG-tanks. De opslag wordt volledig weggewerkt in de bodem." Enexis zelf is ook druk bezig het eigen wagenpark te vernieuwen, zowel personenwagens als de busjes die monteurs gebruiken. Ook leaserijders krijgen de mogelijkheid om op deze CO2 neutrale brandstof te rijden. Enexis is de onafhankelijke netbeheerder in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoostpolder), Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Enexis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energiedistributie-netwerken. Enexis telt 2,6 miljoen klanten.Het netwerk aan gasstations in Nederland zal dit jaar groeien tot boven de 100 afgiftepunten. Op dit moment kan al op 60 plaatsen groengas worden getankt. Ook binnen Europa is al een breed netwerk aanwezig en groeit het bovendien snel, zodat ook tijdens buitenlandse ritten volop getankt kan worden. P+ webtip: Groene Gasstations in NederlandP+ webtip 2: Volvo op aardgas