Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 maart 2011

Vroege Vogels: Watertoren Bussum duurzaamste bedrijfsgebouw

De Watertoren zelf dateert van 1897. Drie jaar voor de toren zijn eeuwfeest vierde werden de kranen en pompen gesloten. Het gebouw stond jaren lang leeg en dreigde te vervallen. Alle verbouwings- en renovatieplannen liepen financieel op niets uit. Tot het Bussums Watertoren Collectief werd opgericht door architect Bob Custers en Michiel Haas van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Zij maakten een plan voor een zeer duurzaam kantoorpand dat tegen de oude toren aan werd gebouwd. Daarmee werd het ook haalbaar om de oude toren geheel te renoveren.Bijzonder aan deze prijs is dat ook allerlei moeilijk meetbare aspecten van de gebouwen zijn meegewogen. De plek van het gebouw in zijn omgeving, voorbeeldfunctie, mogelijkheden voor volgende bewoners (als de opdrachtgever onverhoopt vertrekt). Een heel belangrijk punt dat de jury heeft bekeken betreft het vorige pand van de opdrachtgever. Als die zijn oude onderkomen leeg te huur of te koop aanbiedt zonder ervoor te zorgen dat er een goed volgend gebruik is geregeld dan viel de inzending af. Ook gebouwen die nog niet in gebruik zijn (en dus niet in de praktijk controleerbaar zijn) haalden de finale niet.Volgens de jury waren er geen echte minpunten te noteren voor de winnaar. In twee van de rekenmodellen haalde het gebouw de hoogste score die ooit is gemeten. Bovendien is op vrijwel alle bouwaspecten en energiegebruik gelet. De Watertoren levert energie, zuivert zelf zijn afvalwater, benut warmte/koude opslag, wordt verwarmd met afgewerkt frituurvet, is klimaatneutraal.In totaal werden 56 panden aangemeld voor de prijs, 41 voldeden aan de toelatingseisen en 24 hebben het hele traject tot de nominaties doorlopen. De drie andere genomineerde panden waren: Gebouw X Hoge School Windesheim Zwolle, Architect: Broekbakama Rotterdam; NIOO Wageningen, Architect: Claus en Kaan; Rijkswaterstaat Terneuzen, Architect: opMaat.P+ webtip: P+ over de watertoren

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier