Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 maart 2011

Zeewolde: Groene energie-exporterende gemeente

De Energievisie van HVC voor Zeewolde kent de volgende kencijfers.Grootte gemeente:
21.000 inwoners op 25.000 hectareEnergieverbruik nu:
2,1 Petajoule per jaarEnergieverbruik in 2035:
1,7 Petajoule per jaarPotentieel duurzame energiebronnen:
2,5 - 4,4 Petajoule in 2035Totale CO2-uitstoot nu:
175 kton per jaar, negatieve CO2-emissieDaling in CO2-emissie:
Negatieve CO2-emissieGrootste kansen:
Vernieuwing windmolenpark, biomassa industrieP+ webtip: HVC