Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
30 maart 2011

Dordrecht en HVC richten duurzaam lokaal energiebedrijf op

Dit maakten wethouder Harry Wagemakers van gemeente Dordrecht en algemeen directeur Wim van Lieshout van HVC vandaag bekend. Energie Coöperatie Dordrecht zal zich richten op energiebesparing, energieproductie en energielevering. Onder het motto "schone energie uit Dordrecht" wil de Coöperatie de inwoners, bedrijven en de gemeente groene energie aanbieden. Deze windenergie, zonne-energie, biogas en warmte komen daarbij zoveel mogelijk uit Dordrecht of directe omgeving. Het energiebedrijf zal ook derde partijen helpen om schone energieprojecten te ontwikkelen en uit te voeren.De gemeente en HVC richten gezamenlijk de coöperatie op en zijn vooralsnog de enige leden. De Energie Coöperatie wordt een zelfstandige organisatie. Wagemakers: "De coöperatie wordt gevestigd in de Duurzaamheidsfabriek die nu wordt gebouwd op het Leerpark en het wordt ook een leerwerkbedrijf."

Het nieuwe warmtenet, dat onder het nieuwe bedrijf valt, is uniek in Nederland. Wagemakers: "De meeste warmteprojecten richten zich voornamelijk op nieuwbouw, maar in Dordrecht gaat het warmtenet niet alleen nieuwbouw maar ook vele bestaande gebouwen van warmte voorzien. We willen dat uiteindelijk tienduizend woningen en gebouwen een aansluiting op het warmtenet krijgen."De oprichting van de coöperatie sluit aan op de wens van de gemeente om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Wethouder Harry Wagemakers: "Om deze ambitie waar te maken, heeft de gemeente een Energiebeleidsplan opgesteld. Daarin is bepaald dat wij al in 2015 11 procent besparen op energie en dat 3 procent van de energie in Dordrecht duurzaam wordt geproduceerd. Het oprichten van dit lokale duurzame energiebedrijf is een concrete stap in het realiseren van onze doelstellingen. Na besluitvorming in de gemeenteraad rond de zomer dit jaar, willen wij voortvarend aan de slag."

Het verminderen van het energieverbruik bij particuliere woningen is een speciaal aandachtsgebied. Hierbij gaat het over het ontwikkelen van producten voor energiebesparing (energiescans van huizen). Ook duurzame mobiliteit heeft de aandacht: "Uit onderzoek blijkt dat de komende vijftien jaar grote veranderingen ontstaan in de mondiale auto-industrie. Eén van die veranderingen betreft de manier waarop een auto wordt aangedreven. Onderzoekers schetsen een toekomst waarin in 2025 de helft van alle wagens deels of geheel elektrisch worden aangedreven. Het is dus duidelijk dat we daar aandacht voor moeten hebben," aldus Wagemakers.

HVC is sinds de overname van de afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg (2005) actief betrokken bij Dordrecht. Algemeen directeur van HVC Wim van Lieshout: "Wij hebben een aantal duurzame energieprojecten in de gemeente gerealiseerd. Door samen de Energie Coöperatie op te richten, ben je als gemeente in staat om zelf de regie te nemen. We doen dit niet voor Dordrecht alleen, maar voor al onze aandeelhoudende gemeenten die dit willen. De kennis die we opdoen in Dordrecht kan HVC aanbieden aan al haar gemeenten die gemeentelijke lokale energiebedrijven willen oprichten. Dat is kostenefficiënt. Zo kunnen we ook inkoopvoordelen realiseren door de vraag van aangesloten gemeenten te bundelen en grootschalig in te kopen. Dit voordeel komt ten goede aan de initiatieven. De kracht van dit concept is dat de marges op renderende projecten in de Coöperatie blijven en worden benut voor energiebesparende maatregelen en nieuwe schone energieprojecten."

De energieprijs voor de inwoners van Dordrecht is vergelijkbaar met de gemiddelde energieprijzen van de grote energiebedrijven. Klanten zullen tegen een gereduceerd tarief bij de coöperatie producten kunnen kopen, zoals zonnepanelen voor op de daken en energiescans voor particuliere huizen. Doel is hiermee de energielasten van de inwoners te verlagen. Van Lieshout: "Als energienutsbedrijf voor gemeenten werkt HVC tegen kostprijs. Wij weten hoe je maatschappelijke doelen realiseert door goed ondernemerschap. Die wetenschap brengen wij in bij dit nieuwe initiatief."P+ webtip: Over dit nieuwe lokale energiebedrijf