Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 april 2011

Treemagotchi: van kabouter tot zakenman

Egon de Bruin beantwoordt alvast enkele vragen. Is hij als psycholoog uit het goede hout gesneden om zich te ontpoppen als ondernemer?"Ik kom zelf niet uit het bedrijfsleven, dat klopt. Maar wat mij betreft gaat het erom of je een ondernemende geest hebt, over doorzettingsvermogen beschikt en of je open staat om te leren je fouten en van anderen. Sinds 2008 ben ik met mijn vrouw gestart als sociaal ondernemer en we hebben inmiddels dus een kleine drie jaar ervaring in het runnen van een eigen toko. Nog niet zo lang misschien, maar we hebben inmiddels wel heel veel (dure) lessen in het ondernemen gehad."Gaat hij afscheid nemen van de stichtingsvorm?
"Het leek ons niet goed om als BV te beginnen met een website als deze. De kans leek mij te groot dat deelnemers ons dan toch minder zouden vertrouwen. Daarom werd het een sociale onderneming, Kairos Tools. We kozen vor de vorm van een stichting, die fondsen heeft geworven bij NCDO, het oude ministerie van VROM en nog een aantal organisaties. Wat betreft stichting of BV en een bedrijfsmatige aanpak, dat zien wij als volgt; Kairos Tools maakt instrumenten voor individuen die duurzamer willen leven, of dat nu in hun rol als burger, medewerker, scholier of consument is. We hebben onszelf altijd gezien als sociaal ondernemer; het sociale doel staat voorop, maar dat willen we realiseren op een bedrijfsmatige manier, of dat nu in de vorm van een stichting of een BV is. Bij een openbare versie van Treemagotchi (voor individuen als burgers en consument), zoals dat tot voor kort het geval was, vonden wij een stichting beter passen. Dat gaf ook de mogelijkheid om subsidies en fondsen te werven. Op dit moment zetten wij Treemagotchi@Work in de markt (voor medewerkers van bedrijven), en daar past een BV beter bij. De stichting blijft gewoon bestaan naast de BV. De focus ligt nu bij Treemagotchi@Work om een stevig verdienmodel te bouwen. Als er eenmaal voldoende inkomsten zijn creëert dat ook weer mogelijkheden om weer diensten richting publiek aan te bieden via de stichting."Heb je een businessplan gemaakt?
"We hebben geen uitgewerkt businessplan, maar wel een prospectus. Eerder hadden we een prachtig uitgewerkt businessplan, waar vele uren werk in zat, en waar we ook een prijs voor hebben gewonnen. Toen het businessplan eenmaal af was, was het alweer bijna verouderd. Dat heb je met het echte pionieren."Andere internet-communities die in het komende nummer van P+ worden geportretteerd, zijn onder andere Nudge, OCF2.0, de LinkedIn groepen voor MVO professionals en de 1%Club.P+ webtip 1: Abonneer op P+P+ webtip 2: Prospectus Treemagotchi