Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 april 2011

PGGM beschermt bedreigde Amerikaanse salamander

Eerst iets meer over dit amfibie, dat hooguit 25 centimeter lang kan worden, waarvan de helft staart. Deze grijsbruine Phaeognathus hubrichti leeft in de bossen van Alabama, de Red Hills. Het is een ongestoorde omgeving, waar de salamander zich desalniettemin met grote moeite voortplant. Het is niet een zich snel vermeerderende variëteit. Het zou intensieve bosbouw zeker niet overleven. Daarom is het voor het voortbestaan van deze soort belangrijk dat boseigenaren begrijpen hoe ze selectief kappen.PGGM heeft het vertrouwen gegeven aan de bosbouw investeringsmanager Conservation Forestry. "Deze begrijpt onze verantwoorde beleggingsaanpak op het gebied van milieu en sociale omstandigheden." De bosbouwer werkt nauw samen met de Amerikaanse organisatie The Nature Conservancy, om een deel van het bos aan de Staat te verkopen, zodat het natuurgebied nog beter beschermd is. Daar waar de meeste salamanders zitten, worden geen bomen geoogst. Daar waar ze nauwelijks of niet voorkomen alleen heel selectief. De salamander heeft zich verspreid over een tereein van 22.200 hectare.P+ webtip: Over de Red Hills salamander