Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 april 2011

PGGM: "BP vooraf gewaarschuwd voor olieramp"

PGGM heeft, net als alle beleggers, de macht om bedrijven "uit te sluiten". Dat wil zeggen: het complete aandelenpakket te verkopen, of niet in een bedrijf te willen investeren. Dit laatste gebeurt ten principale alleen bij wapenproducenten, die in de markt zitten van ABC-wapens (Atoom, Biologisch of Chemisch), maar ook producenten van clusterwapens, landmijnen en wapens met verarmd uranium. Jeucken: "Maar als de dialoog over milieuvervuiling of mensenrechten niet de gewenste effecten oplevert, zullen we hetzelfde doen en ook tot uitsluiting overgaan. Waar het om gedrag van ondernemingen gaat prefereren we het echter om eerst onze invloed als aandeelhouder middels dialoog aan te wenden. Uitsluiting passen we pas toe als we daarin onvoldoende bereiken."
Met Shell is een langlopende dialoog gaande, die volgens Jeucken positief verloopt. "In de krant staat dat het affakkelen van gas in Nigeria is toegenomen. Dat lijkt slecht nieuws, maar is het resultaat van een betere veiligheidssituatie, waardoor de productie is gestegen. Je moet zulke cijfers ook op een wat langere termijn zien. Over meerdere jaren genomen neemt het affakkelen juist af. Wij blijven aandringen op een totale uitfasering van het affakkelen in Nigeria en zien de aanzienlijke budgetten die hiervoor opzij zijn gezet door Shell als een belangrijke stap vooruit. Ook hebben wij bij Shell aangedrongen op een tijdlijn voor deze uitfasering. Wij begrijpen van Shell dat de voortgang sterk afhankelijk is van de veiligheidssituatie. De aanpassingen aan de installaties zijn vaak hele operaties, waarbij tot wel 150 mensen betrokken zijn. Dan moet het in die omgeving wel veilig zijn. Shell verwacht met dergellijke aanpassingen uiteindelijk tot een 90% reductie te komen. Voor de resterende 10% zoekt Shell naar lokale partners die het gas dat nu wordt verbrand kunnen benutten voor andere doeleinden.."
Jeucken zal dan ook niet snel meegaan met stemmen die Shell oproepen om Nigeria te verlaten. Het hoofd Verantwoord Beleggen van PGGM: "En wat komt daarvoor in de plaats? Een Chinees bedrijf, dat nog helemaal niet gewend is om met investeerders te overleggen over gewenst duurzaam beleid? Een bedrijf uit India, waardoor we ook bij de regering moeten aankloppen, wat erg lastig is, zo weten wij uit ervaring? Ik erken dat Shell in Nigeria door zowel milieu- als sociale issues, een reputatieprobleem heeft, maar ik zou willen voorkomen dat de olie vervolgens wordt opgepompt door bedrijven die met lagere standaarden dan Shell werken. Shell laat zien dat een positieve verandering mogelijk is, al kosten die processen tijd."
De specifiek duurzaam belegde portefeuille ("gerichte ESG-beleggingen") binnen PGGM steeg vorig jaar van 2,5 naar 3,6 procent, op een totaal belegd vermogen van circa 105 miljard euro. Jeucken verwacht dat deze stijgende lijn zal doorzetten. Een probleem is echter vaak de geringe omvang van duurzame beleggingen. "Als institutioneel belegger zien we heel veel goede, maar te kleine duurzame projecten voorbij komen. Wij stappen pas in als het om bedragen van 50 tot 100 miljoen gaat."

P+ webtip: Duurzaamheidsverslag 2010 PGGM