Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 april 2011

Bijensterfte: Pokon Plantsticks boosdoener in tuincentra

We nemen het volgende bericht letterlijk over: Het Ctgb toetst momenteel alle reeds toegelaten bestrijdingsmiddelen op basis van neonicotinoïden opnieuw op de effecten op de gezondheid van bijen. Uit de voorlopige resultaten van deze toetsing blijkt voor tien middelen bij het huidige toegestane gebruik een verhoogd risico voor bijen en hommels niet uit te sluiten. Het betreft de veldtoepassingen in boomgaarden voor appel- en peer en in hoge boomkwekerijgewassen en de niet-professionele buitentoepassingen.
De toelatinghouders hebben een verzoek bij het Ctgb ingediend voor wijziging van de wettelijke gebruiksvoorschriften van deze toepassingen waarmee rekening gehouden wordt met de nieuwe inzichten. Het Ctgb heeft besloten de wijzigingen van de wettelijke gebruiksvoorschriften van de betreffende middelen per direct te implementeren.Wijzigingen wettelijke gebruiksvoorschriften
De besluiten tot wijziging van het wettelijke gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing treden in werking na publicatie van de mededeling in de Staatscourant. Dit vindt plaats in week 17. Het betreft de volgende middelen op basis van de werkzame stof imidacloprid en thiamethoxam:

1) Middelen voor professioneel gebruik met veldtoepassingen in boomgaarden voor appel en peer, alsmede de veldtoepassing in boomkwekerijgewassen.
De toelatinghouder van onderstaande middelen hebben het Ctgb verzocht driftreducerende maatregelen waarmee risico voor bijen gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau, op te nemen in het wettelijke gebruiksvoorschrift van de volgende middelen:
• Admire O-TEQ (12942 N) op basis van de werkzame stof imidacloprid
• Admire (11483 N) op basis van de werkzame stof imidacloprid
• Imex-Imidacloprid (11547 N; parallele toelating van Admire)
• Kohinor 70 WG (13363 N; parallele toelating van Admire)
• Actara (12679 N) op basis van de werkzame stof thiamethoxam2) Middelen voor niet-professioneel gebruik uitsluitend met buitentoepassingen.
De toelatinghouder van onderstaande middelen hebben het Ctgb verzocht een beter naleefbare gebruiksbeperking waarmee risico voor bijen gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau, op te nemen in het wettelijke gebruiksvoorschrift van de volgende middelen:
• Provado Garden (12115 N) op basis van de werkzame stof imidacloprid
• Admire N (12945 N; afgeleide toelating van Provado Garden)
• Gazon-Insect (12919 N; afgeleide toelating van Provado Garden)3) Middelen voor niet-professioneel gebruik met zowel een binnen als buiten toepassing
De toelatinghouder van onderstaande middelen hebben het Ctgb verzocht het gebruik buitenshuis uit te sluiten van het wettelijke gebruiksvoorschrift waarmee risico voor bijen gereduceerd worden tot aanvaardbaar niveau. Het betreft de middelen:
• Admire N Pin (11998 N) op basis van de werkzame stof imidacloprid
• Pokon Plantsticks (12219 N; afgeleide toelating van Admire N Pin)Aflever- en opgebruiktermijn
Voor alle reeds geproduceerde verpakkingen is een opgebruik en aflevertermijn tot 1 oktober 2011 vastgesteld. De toelatinghouders zullen de gebruikers zo snel mogelijk adequaat informeren over de nieuwe geldende gebruiksbeperkingen. Deze opgebruik en aflevertermijn doet recht aan:
• het belang van de maatregel voor mens, dier en milieu;
• de termijn waarin op basis van de lopende herbeoordeling tot besluitvorming overgegaan wordt met betrekking tot de overige toegelaten toepassingen (waaronder ook afgeleide en parallelle toelatingen) van de bedoelde middelen;
• de belangen van de toelatinghouders en de gebruikers van de betreffende middelen;
• de geldende jurisprudentie over te verlenen aflever- en/of opgebruiktermijnen.
Let wel, de verleende aflever- en opgebruiktermijn neemt niet weg dat de gewijzigde wettelijke gebruiksvoorschriften voor bovenstaande middelen met ingang van publicatie van de mededeling in de Staatscourant van toepassing zijn.P+ webtip: Bericht over toezichthouder