Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 mei 2011

Kornelis Blok: Geen regie in Nederland op energiegebied

Hoeveel energie consumenten over 25 jaar nodig hebben, weet niemand, zegt Blok. "Energiebedrijven maken er wel prognoses van, maar dat doet ieder voor zich. Ze hebben natuurlijk hun eigen klanten waaruit ze kunnen afmeten hoeveel er gebruikt wordt. Maar je weet ook niet hoe het over tien jaar is. Er zijn allerlei invloedfactoren, zoals een zuiniger gebruik van energie, maar ook een Europese doelstelling, dat de energie in de EU in 2020 voor 20 procent groen moet zijn (Nederland 14 procent). Voor elektriciteit zal het aandeel groen nog groter zijn, tussen de 30 en 40 procent. Hier moet de Nederlandse overheid wel zelf de regie in houden. Dat doet ze ook, maar de vraag is of we de doelstellingen halen. De Nederlandse overheid kiest voor biomassa en wind op het land. Maar de elektriciteitsbedrijven moeten vervolgens zelf kiezen waar ze in investeren."Vroeger was er de SDE-regeling, de subsidieregeling duurzame energieproductie. Deze stimuleerde de productie van duurzame elektriciteit. Deze regeling werd door het Rijk betaald. Binnenkort is er de SDE+, waarin het principe hetzelfde blijft. Een ondernemer die elektriciteit produceert, en daarbij het milieu niet of nauwelijks belast, kan vanaf 1 juli 2011 in aanmerking komen voor de subsidie. Alleen wordt deze subsidie wel door de elektriciteitsverbruikers betaald, uit een opslag op de elektriciteitsrekening.Tot zover allemaal heel helder. Maar, stelt Blok: "Het grote verwijt van de ontwikkelaars van duurzame energie en de elektriciteitsbedrijven is dat het overheidsbeleid hollen of stilstaan is. Dat maakt de markt onrustig en ook relatief duur. Bij stabiel beleid en voldoende continuïteit maken bedrijven extra kosten die ze ook doorberekenen. Duitsland bijvoorbeeld betaalt de minste subsidie op windenergie, juist omdat het energiebeleid zo stabiel is. Iedereen weet waar hij aan toe is, dus zijn de investeringsrisicos laag."Het beeld op langetermijn in Europa is volgens Blok dat we in 2050 geheel af moeten zijn van fossiele brandstoffen. "Daar werkt iedereen in principe naartoe. Daar moeten de overheden de goede condities voor scheppen, dat gebeurt bijvoorbeeld door de emissiehandel. Maar dat is wat anders dan regie, het is geen centrale planning. In de bakkerssector is er ook geen regie over het aantal broden en toch is er elke dag weer brood. Als Albert Heijn elke dag om drie uur geen brood meer heeft, gaan ze meer inkopen." Zo gaat het met de elektriciteitsbedrijven ook: ze bouwen vanzelf centrales bij als ze de vraag zien toenemen. Blok in P+: "Als je me vraagt wie nu echt de regie heeft, dan zeg ik: de Europese Unie. Dat geldt voor de terugdringing van de CO2-uitstoot en dat geldt voor de verduurzaming van de energie. Er ligt een duurzaamheidsplan voor 2020, daar kan geen enkele lidstaat aan ontkomen. De doelstellingen per land zijn bindend en dat wordt uiterst serieus genomen."P+ webtip: Interview met Kornelis Blok