Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 mei 2011

Twee zonnecentrales verlichten donker Mali

Wat dit project bijzonder maakt is dat de plattelandsbevolking eindelijk elektriciteit krijgt. Circa 97 procent van het Malinese platteland zit elke avond in het donker of gebruikt kaarsen en dure en gevaarlijke "kerosinelampen". Dankzij elektrisch licht, dat vele malen sterker is dan kaarsen of olie, kunnen kinderen huiswerk maken, vrouwen koken terwijl het donker is en bedrijven langer doorwerken. Elektrificatie is armoedebestrijding. Yeelen Kura is een volle dochterondernemer van FRES (Foundation Rural Energy Services), een Nederlandse organisatie die kleinschalige, lokale elektriciteitsbedrijven opzet in Afrika zonder aansluiting op het nationale elektriciteitsnet. FRES is opgericht door energiebedrijf NUON, maar krijgt ook subsidie van onder meer Nederland, de Europese Unie en de Wereldbank. Lokale FRES-bedrijven moeten op den duur op eigen benen kunnen staan. FRES maakt elektriciteit betaalbaar door het fee for service-concept. De klant (abonnee) betaalt maandelijks een bedrag, waarvan de hoogte afhangt van het gekozen service-niveau. De kosten zijn vergelijkbaar met het oude, vervuilende alternatief. FRES-bedrijven blijven eigenaar van de geïnstalleerde systemen en nemen de onderhoudskosten op zich. Voor service en betalingen kunnen klanten terecht in lokale energiewinkels.P+ webtip: FRES in Mali