Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 mei 2011

Tata Steel verdient 44 miljoen aan CO2-rechten

Hier de top 10. Het is het verschil tussen de werkelijke CO2-emissie en de in 2010 ontvangen emissierechten. De overschotten zijn fors, met Van Twiller BV als ongelooflijke uitschieter. Deze papierfabrikant stoot 1.576 ton CO2 uit, maar mag van de overheid zonder kosten 252.244 ton uitstoten. Het verschil: een percentage van 15.905 procent! In geld omgerekend: 4 miljoen euro, te verhandelen via de Europese emissiehandel.+ 1. Tata Steel (Corus): overschot 44 procent, waarde 43,9 miljoen euro+ 2. Shell Pernis: overschot 25 procent, waarde 16,7 miljoen+ 3. Nuon kolen/gascentrale Hemweg: overschot 36 procent, waarde 13,7 miljoen+ 4. Delta/EDF gascentrale Sloecentrale: overschot 38 procent, waarde 11,9 miljoen+ 5. Essent gascentrale Claus, overschot 82 procent, waarde 7,5 miljoen+ 6. Yara Sluiskil (kunstmest): overschot 105 procent, waarde 6,7 miljoen+ 7. Chemelot Geleen, overschot 12 procent, waarde 6,2 miljoen+ 8. Van Twiller papier, overschot 15905 procent, waarde 4 miljoen+ 9. Air Liquide chemie, overschot 18 procent, waarde 4 miljoen+ 10. Total Vlissingen, overschot 13 procent, waarde 3,1 miljoen.Binnen het Europese CO2-emissiehandelsysteem (ETS) hebben de industrie en energiebedrijven emissierechten nodig om CO2 uit te mogen stoten. Doordat er ieder jaar minder emissierechten worden uitgegeven, daalt de uitstoot in deze sectoren. In 2020 zal de uitstoot daardoor 21% lager zijn dan in 2005. De emissierechten worden nu nog ieder jaar vooraf door de nationale overheden verdeeld over de verschillende bedrijfslocaties in dat land. De toebedeling van emissierechten gebeurt aan de hand van inschattingen over de te verwachten uitstoot van een bepaalde productielocatie. Daarbij zorgt de overheid ervoor dat internationaal concurrerende bedrijven, zoals de staal- en chemiesector, voldoende rechten krijgen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat deze bedrijven op de wererldmarkt een concurrentienadeel zouden ondervinden. Bedrijven die niet buiten Europa concurreren, met name de energiesector, krijgen minder rechten dan hun verwachte uitstoot en moeten dus actie ondernemen: emissierechten kopen op de markt voor emissierechten of minder uitstoten. P+ webtip: Volledig persbericht Natuur & Milieu