Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 mei 2011

Twitterende werknemers leveren meer productie

Van alle bedrijven:
+ verbiedt 54 procent de werknemers om sociale netwerken bij te houden, om welke reden dan ook.+ staat 19 procent het toe om sociale netwerken in werktijd bij te houden, als deze strikt werkgerelateerd zijn.+ staat 16 procent toe om een beperkte hoeveelheid tijd ook voor privé-netwerken bij te houden.+ staat 10 procent ongelimiteerd gebruik van sociale netwerken toe.In Europa zegt 65 procent van 2.500 werknemers dat sociaal netwerken hun productiviteit heeft verhoogd. En 46 procent stelt dat hun persoonlijke creativiteit hierdoor is verhoogd.We geven de link naar de bron van dit onderzoek. Het is van Social Cast, waarin onder andere Philips participeert.P+ webtip: Meer werk door sociaal netwerken