Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 mei 2011

Essent is voor verplicht percentage duurzame energieproductie

Terium schrijft: "De overgang naar een schonere en meer duurzame energievoorziening gaat helaas niet vanzelf. De overheid moet de juiste randvoorwaarden creeeren zodat energiebedrijven de energietransitie vorm kunnen geven. Duurzame energie is immers nog steeds niet concurrerend met conventionele energieopwekking."Dan zijn kritiek: "Op dit moment wordt de productie van duurzame energie gesubsidieerd vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie Plus (SDE+). Essent steunt de gedachte achter de SDE+, die uitgaat van concurrentie tussen verschillende technieken om zo op de meest efficiente manier duurzame energie te produceren. Maar wij geloven niet dat we de kabinetsdoelstelling van een aandeel duurzame energie van 14 procent in 2020 op deze manier zullen halen. Essent is daarom voorstander van een hybride leveranciersverplichting voor duurzame energie, ofwel een "verplicht percentage duurzaam" vooralle energieleverende bedrijven in Nederland. Zo kan het wisselende en instabiele en daarmee onbetrouwbare subsidiebeleid ingeruild worden voor een stabiele, betrouwbare en marktgerichte verplichting."Terium voorspelt het resultaat: "Op die manier ontstaat langjarige zekerheid voor energiebedrijven voor duurzame investeringen. Duurzame technieken worden op die manier sneller rendabel en de op de markt opererende bedrijven kunnen de technologie kiezen due het beste bij hen past. Subsidie is dan alleen nog, tijdelijk, nodig voor de meest dure technieken of echte innovaties tot het moment dat ook die rendabel genoeg zijn."Essent meldt dat op dit moment 12,1 procent van de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. In 2020 moet dat zijn gegroeid naar een percentage tussen de 20 en 25 procent. De groei zal vooral gerealiseerd worden door te investeren in windenergie via zusterbedrijf RWE Innogy en in biomassa. Daarin is Essent op dit moment in Nederland de onbetwiste koploper. P+ webtip: Aanmelden voor P+Live@Night

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier