Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 mei 2011

Gerard Keijzers overleden (1951 - 2011)

Keijzers combineerde een groot idealisme met een uitermate pragmatische kijk op de wereld. Zijn grote kennis en jarenlange internationale ervaring op zijn vakgebied maakten hem tot een vraagbaak van velen en een belangrijke katalysator van een zakelijke benadering van duurzaamheid. Ook door de nationale pers werd hij veelvuldig geraadpleegd. Keijzers werkte lange tijd voor de VN en voor het ministerie van VROM. 
Gerard Keijzers zal echter door velen vooral herinnerd worden om zijn warme persoonlijkheid en zijn relativerende gevoel voor humor. Binnen het Center for Sustainability fungeerde hij als een pater familias. Maar ook buiten het Center vormde hij een vertrouwenspersoon en steunpilaar.
Wij leerden Keijzers kennen als een goedlachse doorduwer, driftig door de vele plannen die koesterde. We schreven graag over zijn werk, maakten graag een foto van hem. Keijzers hunkerde naar erkenning voor zijn pionierswerk.
Hij zag president Obama als een zegen voor duurzame ontwikkelingen? De toen net nieuwe president was volgens hem "een visionair", die weet hoe hij grote veranderingsprocessen moet organiseren. "Hij heeft een beweging opgebouwd vanaf de grond af aan, vanaf grassroots-level. En hij zegt nu nog steeds: ik kan het niet alleen, we moeten het samen doen. Obama heeft feitelijk mensen gemobiliseerd voor hun eigen veranderingsproces." Gerard zat vol met plannen toen kanker hem in maart 2009 geheel onverwacht trof en verder werken onmogelijk maakte. Alsof het niet genoeg was, trof deze ziekte ook zijn vrouw. We hebben over de dramatiek van deze situatie nog gesproken.Nyenrode collega en hoogleraar sustainable building and development Anke van Hal nam lange tijd het werk van Keijzers over, waardoor ze feitelijk 3 hoogleraarschappen tegelijkertijd vervulde. Zij zegt: "Ondanks dat Gerard al lange tijd ziek was, zijn mijn collegae en ik zeer aangeslagen door dit bericht. Gerard heeft zoveel voor Nyenrode en ons persoonlijk betekend. Het is enorm triest dat dat hij maar zo kort heeft mogen meemaken dat zijn visie op duurzaamheid in grote delen van het bedrijfsleven en binnen Nyenrode gemeengoed is geworden. Vanaf zijn ziekbed vertelde hij daar nog heel blij mee te zijn. Wij missen hem."