Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
21 mei 2011

OCF 2.0: Boek te koop, deelrapporten te downloaden

Geen terugblik op 25 jaar duurzaam ondernemen, want volgend jaar is het een kwart eeuw geleden dat de Noorse premier Brundtland in opdacht van de VN het fundament legde voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wel veel vooruitzichten, mogelijkheden, opties. En op de presentatie van dit enorme karwei voldoening over het bereikte resultaat. Een korte bloemlezing van quotes.Hoogleraar Jan Jonker begon met een mooie vondst om de ontwikkeling in een paar woorden te schetsen. "Duurzaamheid, van marge naar ter zake." Andere quotes van hem: + "Na 25 jaar bibiotheken vol feiten een populair werkje om een volgende stap te maken, de stap naar doen." + "Met dit boek ga ik mijn wijk in, want nu snap ik hoe een eigen energiecooperatie werkt."+ "In 2012 gaat we over tot het invoeren van een Robin Hood-tax: een minimaal percentage van 0,00-zoveel procent is voldoende om alle duurzame ontwikkelingen te realiseren."Marjan "Urgenda" Minnesma lanceerde een nieuwe term: "omdenken". Daarmee haakte ze in op wat architect Thomas Rau op zijn kantoor al heeft gerealiseerd. Hij koopt geen lampen, vloerbedekking of toilet meer, hij betaalt aan de eigenaar als Philips "gebruiksrecht". Ook dit idee maakt Minnesma weer groter dan de huidige werkelijkheid, door aan fietsen te denken. "De fiets blijft eigendom van de fietsenhandelaar, je koopt alleen gebruiksrecht. Die handelaar heeft er dus alle baat bij dat de fiets opnieuw gemaakt kan worden. En wordt zo snel Cradle to Cradle." Minnesma deed verslag van haar vorderingen op andere gebieden.+ "Er is een nieuwe Duitse CV-ketel op zonnepanelen die 3 woningen kan verwarmen. Het gesprek hierover met woningcorporaties is begonnen."+ "We hebben 50.000 zonnepanelen verkocht, direct aan consumenten, zonder hulp van subsidies of banken."+ "Wij laten zien dat het kan, zonnepanelen uit China halen en verkopen, we doen het 1 keer, daarna kan de markt het overpakken."+ "Er zijn op dit moment in Nederland 400 coöperaties op energiegebied in oprichting, mensen die zelf met hun wijk of buurt energie gaan opwekken."Ruud Lubbers was ook hoofdgast in het ochtendprogamma en vertelde meteen hoe oud hij was: "Ruud Lubbers, zeven punt twee al." Van hem ook een uitbreiding van het Triple P-principe.+ "People Planet Profit Pneuma Pride."P+ webtip: OCF2.0 Downloads Rapporten