Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 mei 2011

Nu meer dan 7.500 duurzame Nederlandse energie-makers

CertiQ meldt: "Evenals in voorgaande jaren steeg in 2010 het verbruik van de duurzaam opgewekte elektriciteit, een stijging van ruim 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit steeg van 25,3 miljoen megawattuur in 2009 naar 27,4 miljoen megawattuur in 2010. Het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit was in 2010 een 9 procent van het totale binnenlandse energieverbruik.""Om aan de groeiende binnenlandse vraag naar duurzame elektriciteit tegemoet te komen, werd in het afgelopen jaar 15.987.028 megawattuur aan zogenoemde "Garanties van Oorsprong" geïmporteerd. Dit is bijna 6 procent minder dan in 2009. Of Nederland ook de komende jaren steeds minder duurzame energie uit het buitenland zal betrekken, hangt af van de snelheid waarmee er nieuwe duurzame-productiecapaciteit in ons land wordt gerealiseerd en van het tempo waarin particulieren en bedrijven overstappen van grijze naar groene stroom. Zolang de vraag naar duurzame elektriciteit groter is dan het nationale aanbod, blijft import noodzakelijk om alle kopers te kunnen voorzien van groene stroom."

Maandelijkse verbruikscijfers (in gigawattuur)
+ Verbruik: 104573
+ Import: 17430
+ Export: 11675+ Totaal: 98818Procentueel verschil ten opzichte van maart vorig jaar: 3,63 procentP+ webtip 1: Jaarverslag 2010 CertiQP+ webtip 2: Certiq