Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 juni 2011

Overheid moet wel spelregels voor duurzame energie opstellen

Vroeger was er de SDE-regeling, de subsidieregeling duurzame energieproductie. Deze stimuleerde de productie van duurzame elektriciteit. Deze regeling werd door het Rijk betaald. Binnenkort is er de SDE+, waarin het principe hetzelfde blijft. Een ondernemer die elektriciteit produceert, en daarbij het milieu niet of nauwelijks belast, kan vanaf 1 juli 2011 in aanmerking komen voor de subsidie. Alleen wordt deze subsidie wel door de elektriciteitsverbruikers betaald, uit een opslag op de elektriciteitsrekening. Dat is nieuw.Maar, stelt Blok: "Het grote verwijt van de ontwikkelaars van duurzame energie en de elektriciteitsbedrijven is dat het overheidsbeleid hollen of stilstaan is. Dat maakt de markt onrustig en ook relatief duur. Bij stabiel beleid en voldoende continuïteit maken bedrijven extra kosten die ze ook doorberekenen. Duitsland bijvoorbeeld betaalt de minste subsidie op windenergie, juist omdat het energiebeleid zo stabiel is. Iedereen weet waar hij aan toe is, dus is het investeringsrisico laag."Het beeld op langetermijn in Europa is volgens Blok dat we in 2050 geheel af moeten zijn van fossiele brandstoffen. "Daar werkt iedereen in principe naartoe. Daar moeten de overheden de goede condities voor scheppen, dat gebeurt bijvoorbeeld door het emissiehandel. Maar dat is wat anders dan regie, het is geen centrale planning. In de bakkerssector is er ook geen regie over het aantal broden en toch is er elke dag weer brood. Als Albert Heijn elke dag om drie uur geen brood meer heeft, gaan ze meer inkopen."
Zo gaat het met de elektriciteitsbedrijven ook: ze bouwen vanzelf centrales bij als ze de vraag zien toenemen. "Als je me vraagt wie nu echt de regie heeft, dan zeg ik: de Europese Unie. Dat geldt voor de terugdringing van de CO2-uitstoot en dat geldt voor de verduurzaming van de energie. Er ligt een duurzaamheidsplan voor 2020, daar kan geen enkele lidstaat aan ontkomen. De doelstellingen per land zijn bindend en dat wordt uiterst serieus genomen."P+ webtip: Blok in P+