Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 juni 2011

Tweede Kamer: In 2050 volledige duurzame energievoorziening

Dit is de letterlijke tekst van de door de Tweede Kamer aangenomen motie, die door de regering is aanvaard.Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN VERBURG EN SAMSOM
Voorgesteld 21 april 2011
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat zowel energiezekerheid als een duurzame energievoorziening de komende decennia van groot nationaal en geopolitiek belang is;van mening, dat er veel maatschappelijke partijen zijn die nu nog elk langs een eigen spoor aangeven een bijdrage te kunnen en willen leveren aan zowel langjarige zekerheid als verduurzaming;van oordeel, dat het voor resultaat en draagvlak van groot belang is als alle hoofdrolspelers met elkaar en de overheid tot een gezamenlijke aanpak en route komen;verzoekt de regering om alle hoofdrolspelers op korte termijn om tafel te nodigen met het doel, te komen tot een langjarig energietransitieakkoord, waarin energiezekerheid en verduurzaming centraal staan, teneinde in uiterlijk 2050 een duurzame energievoorziening te hebben gerealiseerd, en gaat over tot de orde van de dag.Verburg
Samsom