Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
11 juni 2011

Groetjes uit Bamako: dicht bij Malinese boeren

Samen met andere organisaties en bedrijven als SNV, OxfamNovib, IFDC, Rijk Zwaan en Rabobank, die zich hebben verenigd in de Nederlandse organisatie Agri-ProFocus, onderzoekt ICCO de mogelijkheid van een zogeheten agri-hub in Mali. Dat is een knooppunt van NGOs, bedrijven en kennisinstellingen om te werken aan boerenondernemerschap, zodat er interessante producten voor regionale, nationale en internationale markten ontwikkeld kunnen worden. Oomen: "Vaak weten boeren niet welke zaden ze moeten gebruiken, hoe ze kunstmest moeten toepassen, wat het prijsniveau van hun producten is, aan welke kwaliteitsstandaard de producten moeten voldoen. Dat leren ze in de agri-hub." Oomen ziet volop kansen voor Malinese producten. "Wij zijn op zich niet geïnteresseerd in de vraag of ze te verkopen zijn, maar in de manier waarop: duurzaam geproduceerd en voor een eerlijke prijs." In dit verband is hij enthousiast over het bedrijfsmodel van Yiriwa, dat naast een bedrijf ook een stichting runt die zorgt voor de training van boeren. De stichting wordt gefinancierd met geld van onder meer ICCO. De boeren zijn verplicht om hun eerste oogst aan het bedrijf te leveren. P+ webtip: ICCO in Bamako