Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
11 juni 2011

P+Live@Night: Ben jij een 5 over 12-denker?

Wanneer deelt hij iemand in bij de groep "5 over 12-denkers?" Kerkhoven: "Dat zijn mensen die begrijpen dat de wereldbevolking en -economie groeit en dat we steeds meer energie gaan gebruiken en dat we daarmee de aarde uitputten en steeds meer CO2 uitstoten. Dat zijn ook vaak mensen die al langer over dit onderwerp hebben nagedacht en zien dat de verandering van onze omgeving een gegeven wordt. Deze groep koopt dus wel zonnepanelen voor op het dak van hun eigen huis, maar uit voorzorg. Ze verwachten dat er stroomstoringen gaan komen doordat onze dijken niet in orde zijn of niet bestand tegen het extremere weer. Met een flinke voorraad zelf opgewekte energie en een elektrische auto denken ze problemen beter het hoofd te kunnen bieden. Bijzonder genoeg behoren bijna alle energiemanagers van grote bedrijven tot deze groep."En wanneer is iemand een "5 voor 12-denker?" Kerkhoven: "Deze groep beseft dat het door de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen niet goed gaat met de wereld. Er moeten urgent maatregelen worden getroffen, om erger te voorkomen. Politici moeten ingrijpen, maatregelen nemen, om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Deze groep gelooft dat erger te voorkomen is, maar dan moet er wel nu wat gebeuren. Dit is de groep die enorme haast heeft." En de derde groep, wat doet deze? Kerkhoven: "Dat is de "homo economicus", waarschijnlijk de grootste groep. Zeg maar: het grote publiek. Dit zijn de mensen die menen dat als de nood aan de man komt, de techniek of de economie wel voor een oplossing zal zorgen."En Kerkhoven zelf? Hij kent zijn complexe Energietransitiemodel met vele variabelen inmiddels zo door en door, dat hij weet dat de wereld niet zo maar op stel en sprong kan veranderen. Kerkhoven: "Er staan nu eenmaal elektriciteitscentrales die pas over vele jaren zijn afgeschreven. De Nederlandse burger kiest toch voornamelijk energieoplossingen met zijn portemonnee. Bovendien is de kennis van de meeste Nederlanders m.b.t. de energievoorziening erg laag, omdat hij hierin nooit geschoold is. En dus weet hij vaak niet wat de beste oplossing is."Wat betekent dit voor de invoer van variabelen in zijn transitiemodel? "Tot 2020 is ons speelveld beperkt maar als we nadenken over 2050 dan kan eigenlijk bijna alles. Je kunt nu al wel goed nadenken over de vraag of je met de bouw van grote energiecentrales een nog grotere hypotheek wilt leggen op de verdere toekomst. Je kunt ook zeggen: laten we daar eens even mee wachten en de komende jaren proberen zoveel mogelijk decentraal duurzame energiebronnen te installeren en energie-efficienter te gaan leven. De sleutel ligt op dit moment dan ook bij de burger. Alle oplossingen die en goedkoper zijn en minder energie verbruiken (isolatie van woningen, rijden in lichtere wagens, energielabel A apparaten kopen etc.) zijn keuzes die burgers maken en niet de energiebedrijven."Kerkhoven wijst op vele miljarden die een duurzame keuze aan besparing kan opleveren. "Met het Energietransitiemodel kun je makkelijk bepalen welke apparaten (bijv. een gewone auto of een elektrische auto) en brandstoffen (gas is bijvoorbeeld veel schoner dan kolen) leiden tot een toekomst zoals die gewenst is. En hoeveel geld dit uiteindelijk in het jaar 2050 Nederland bespaart, want dat fossiele brandstoffen steeds duurder worden, dat staat vast. Een duurzaam en energie-efficient scenaria kan uiteindelijk makkelijk tientallen miljarden euro per jaar goedkoper uitvallen, afhankelijk van de gemaakte keuzes."Wilt u de pre-sessie van P+Live@Night met John Kerkhoven van Quintel bijwonen, op 21 juni om 15.30 uur in het Dorint Hotel op Schiphol-Oost, het eerste hotel ter wereld met een Fairtrade-etage? Teken dan nu in en geef in het vak "OPMERKINGEN" aan dat u al in de middag aanwezig zult zijn om met Kerkhoven aan de slag te gaan.P+ webtip: Inschrijven voor P+Live@Night en pre-sessie met Kerkhoven