Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
11 juni 2011

CO2-Prestatieladder snelst groeiende MVO-certificaat

Sible Schöne noemt nog 1 uniek aspect aan dit systeem: "Onderaannemers die het certificaat hebben behaald, krijgen bij aanbesteding voorrang, ook al bieden concurrenten een lagere prijs. Het is een beloning voor de gedane inspanningen om bedrijfsprocessen te verduurzamen."De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot (en die van hun leveranciers) te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik maken materialen en duurzame energie. Een hogere score op de ladder wordt beloond via concrete voordelen in het offerteproces. De CO2-Prestatieladder is primair ontwikkeld ten behoeve van bouwbedrijven, maar zal in toenemende mate ook worden ingezet in andere sectoren zoals de ICT. De CO2-Prestatieladder werd in april door spoorbeheerder ProRail overgedragen aan de nieuwe Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Met de overdracht is de ladder ook voor andere bedrijven en sectoren te gebruiken. Rijkswaterstaat heeft bekendgemaakt nog dit jaar tien projecten aan te besteden met de CO2-Prestatieladder.
BECO vergeleek deze "gereedschapskist" met anderen, die soms weer geschikter zijn. Zo kan een bedrijf die een issue met kinderarbeid wil oplossen, weer beter gebruik maken van de ISO26000, en op dit punt een "zelfverklaring" afleggen. Niet alle aanbieders leveren een product dat gecertificeerd kan worden, oftewel "een diploma aan de muur" oplevert.+ De MVO Prestatieladder is een Managementsysteem en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. De MVO Prestatieladder is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (draft ISO/DIS 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en duurzaamheidsrapportage (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is.+ FIRA is een virtueel platform dat klant en leverancier bij elkaar brengt op duurzaamheid. FIRA faciliteert de leverancier met een procesaanpak, toetst informatie en interpreteert dit voor de inkoper. FIRA zorgt hiermee dat ondernemers gemakkelijker duurzame keuzes kunnen maken die aansluiten bij hun bedrijfsstrategie. Door de onafhankelijk positie biedt FIRA de zekerheid dat gepresenteerde prestaties betrouwbaar zijn.+ NEN coördineert in Nederland de (internationale) normalisatietrajecten en promoot de goede toepassing van normen en richtlijnen door middel van publicaties, cursussen en advies. ISO 26000 is de in 2010 gepubliceerde internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (MVO). Deze richtlijn geeft een wereldwijd geaccepteerde, volledige en praktische invulling van MVO voor ieder type organisatie. NEN biedt ook tools die organisaties helpen bij de implementatie en erkenning van ISO 26000, zoals de NPR 9026 Handleiding zelfverklaring.+ Het "Duurzame Leverancier" initiatief is een platform voor organisaties dat zich actief willen profileren met een duurzame bedrijfsvoering. Een belangrijke doelstelling is transparantie in de markt te creëren over wat en hoe organisaties een duurzame bedrijfsvoering uitvoeren of kunnen voeren. Een bedrijfsvoering waarbij zoveel mogelijk milieuverantwoord gehandeld wordt en innovatieve methoden en producten worden ontwikkeld. Het initiatief is gestart door verschillende marktpartijen die elkaar om verschillende redenen willen informeren en stimuleren. Iedereen kan en mag aansluiten, zonder dat hier kosten tegenover staan. Inmiddels zijn er ongeveer 350 organisaties die het initiatief ondersteunen, waarvan een groot aantal inmiddels deelnemen in klankbordgroepbijeenkomsten. De deelnemers variëren van bijvoorbeeld NGOs, overheden, cateraars, logistiek organisaties, ingenieurs en adviesbureaus, aannemers, etc. Het initiatief biedt organisaties een duurzame bedrijfvoeringsscan (zelfscan) en een CO2- footprint tool (Carbon Manager). Op korte termijn zullen organisaties zich op de website actief kunnen presenteren en selecties maken van bedrijven die een duurzame bedrijfsvoering voeren.Webadressen en iets meer over de mensen achter deze systemen, die BECO begeleidt, zonder vooraf voor een bepaald systeem een voorkeur uit te spreken:P+ webtip: BECO presentatie aanbieders