Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
11 juni 2011

Eerste verantwoorde soja geland op Nederlandse bodem

De RTRS-gecertificeerde soja is afkomstig van de Braziliaanse sojaproducent Grupo André Maggi. Na jaren van voorbereiding zijn de eerste sojavelden van de producent in mei gecertificeerd. De certificering en verkoop zijn belangrijke stappen om RTRS wereldwijd tot dé standaard te maken voor verantwoorde sojateelt die onder meer helpt bij het tegengaan van de aantasting van waardevolle natuur en het respecteren van landrechten van lokale gemeenschappen.

De Nederlandse bedrijven die de RTRS-gecertificeerde soja hebben gekocht, zijn verenigd in het Initiatief Duurzame Soja (IDS). Daarin zitten onder meer diervoederkoepel Nevedi, Ahold, FrieslandCampina, Vion, Gebr. Van Beek Group en 2Sisters Storteboom. Zij hebben de 85.000 ton afgenomen via een handelssysteem dat werkt met certificaten, waardoor producenten rechtstreeks worden beloond voor hun inspanningen om aan de RTRS-criteria te voldoen.

De partijen die de doorbraak mogelijk hebben gemaakt, kwamen deze week in Rotterdam bijeen om de toekomst van verantwoorde sojateelt te bespreken. "De aankoop via certificaten door IDS is een zeer belangrijke stap in het verduurzamen van de internationale sojaketen', aldus Agustin Mascotena, directeur van de RTRS.

Vorig jaar werd wereldwijd ruim 200 miljoen ton sojabonen geproduceerd. Daarmee is soja een van de belangrijkste landbouwproducten ter wereld. Door de mondiale bevolkings- en welvaartsgroei en de daardoor stijgende vleesconsumptie blijft de vraag naar soja voor veevoeder sterk toenemen. Grootschalige sojateelt kan echter negatieve gevolgen hebben, zoals aantasting van waardevolle natuur in met name Zuid-Amerika, schending van landrechten van de lokale bevolking en overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen.

"In Zuid-Amerika, China en India kan de RTRS ook een belangrijke rol vervullen in de verduurzaming van de sojaproductie van kleinschalige boeren', benadrukt Nico Roozen, directeur van Solidaridad. "In samenwerking met de RTRS en bedrijven heeft Solidaridad een programma opgezet om kleinschalige sojaproducenten te ondersteunen bij slim en duurzaam landgebruik en het werken volgens de RTRS-standaard'. Volgens Roozen zijn veel boeren geneigd verantwoord te produceren zolang de markt er om vraagt.

P+ webtip: Responsible Soy