Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
17 juni 2011

P+Live@Night: Carbon Tax in de vorm van belastingvoordeel

Heistein baseert zich op een onderzoek van dr. Kees Vringer van het RIVM/MNP "Analysis of the energy requirement for household consumption". Vringer constateert daarin dat de overheid een verantwoordelijkheid moet nemen, omdat de markt zelf niet in staat zal zijn huishoudens ertoe te bewegen hun consumptiepatroon aan te passen.Heistein: "Daar staat een ander onderzoek tegenover. Nederlandse huishoudens kunnen goed leven met een 60 procent minder energie-intensieve manier van consumeren. Dit is bewezen door VROM-project Perspectief 2008 t/m 2009 met twaalf doorsnee Nederlandse gezinnen die 3 jaar lang op een Carbon-budget leefden. Het was een fascinerend project met enkele verassende en aantrekkelijke conclusies."De "Energieman", die in P+ opvallende energiezuinige gebouwen analyseert, leerde uit dit rapport dat bewoners pas in actie kwamen, wanneer er een financiële prikkel om te bezuinigen werd gegeven. In dit geval: een toestal van 20 procent op hun inkomen. Heistein concludeerde:
"Om Perspectief op nationaal schaal te doen slagen, moet er een 20 tot 25 procent prijsverschil ontstaan tussen mensen met een carbon-rijk en carbon-arme manier van leven. Dit vereist een aanpassing van het belastingstelsel waardoor belasting deels wordt verschoven van carbon-arme producten en -diensten naar carbon-rijke producten en -diensten. Dùs: een positieve Carbon Tax. Dat dit uitermate effectief is, is bewezen in de automarkt. Nu nog de overige producten!"Het zal geen makkelijke maatregel zijn. Groenrechts ondernemer Ruud Koornstra herhaalt op elke bijeenkomst dat "Den Haag olie door de aderen heeft lopen". Hij doelt daarmee op de stevige lobby van de olie- en gasproducenten in Den Haag, die op dit moment de subsidies krijgen. Heistein zal op P+Live@Night een grove rekensom maken. Wat kan Nederland bezuinigen aan energiegebruik en dus aan geld? Heistein: "Er zijn 16,6 miljoen personen en 7,4 miljoen huishoudens in Nederland. Ik zal hun huidige energieconsumptie omrekenen in Petajoules, want het gaat over grove berekeningen. Dan kunnen we ook vrij goed de effecten inschatten, want bijna alle vrijwillige veranderingen in de bevolking volgen een "bell-shaped curve". Afhankelijk van hoe snel een Carbon Tax wordt ingevoerd, kan men een prognose maken van hoeveel energie kan worden bespaard in de komende jaren."P+ webtip: Inschrijven voor P+Live@Night