Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
17 juni 2011

P+Live@Night: Kopenhagen wereldwijd voorbeeld stadsverwarming

Kemmeren denkt dat van alle brandstoffen de warmtevoorziening in Nederland het eerste CO2-neutraal kan worden. Maar makkelijk is dat niet. Amsterdam loopt erg hard op het gebied van stadsverwarming, met elke jaar weer 5000 woningen extra die worden aangesloten. Dat zou moeten verdubbelen naar 10.000 huizen om in het jaar 2050 als stad CO2-neutraal te kunnen verwarmen, berekent Van Kemmeren uit de losse pols.Kemmeren vindt dan ook de voornemens van de regering niet ambitieus genoeg, ook al wordt warmte eindelijk wel als een belangrijke factor gezien. In het recente Energierapport van de regering staat: "Het totaalpotentieel van directe benutting bedraagt in 2020 ongeveer 91 Petajoule. Warmte-koude opslag kan al rendabel worden toegepast in de nieuwbouw-utiliteitsbouw en sommige teelten in de glastuinbouw. Het kabinet ondersteunt andere technologieën financieel, zoals via de garantieregeling voor geothermie. (-) Er is volgens ECN door benutting van restwarmte een additionele energiebesparing van 10-25 PJ mogelijk."Kemmeren maakt de rekensom iets anders. Hij en de Stichting Warmtenetwerk Nederland, waarvan hij secretaris is, wil in 2020 niet naar 92 Petajoule aan duurzaam opgewekte energie, maar naar 200 Petajoule. Deze inspanning is nodig, om in 2050 de hoofdprijs te kunnen halen. Van Kemmeren: "Het totale verbruik aan warmte is nu 1.200 Petajoule en dat moet in 2050 dalen met 700 Petajoule naar 500 Petajoule. Die 500 Petajoule moet duurzaam zijn opgewekt. In dat geval is de hele warmtesector in 2050 energieneutraal."Tegen die tijd zal de energiekaart van Nederland er net zo uitzien als die van Denemarken. Daar stonden in 1980 ook enkele grote stippen op de kaart, die energiecentrales symboliseerden. De kaart is nu bedekt door een fijnmazige deken van kleine decentrale installaties. P+ webtip 1: Aanmelden P+ Live@NightP+ webtip 2: Warmte in Denemarken

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier