Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 juni 2011

Nyenrode zoekt trigger energiebesparing huiseigenaren

De oproep van de onderzoekers luidt als volgt: Diverse partijen proberen al jarenlang eigenaren van woningen enthousiast te krijgen voor het treffen van energiebesparende maatregelen in hun woningen. Wat maakt dat duurzame consumenten daar daadwerkelijk toe over te gaan? Uit een onderzoek van Nyenrode uit 2009, gericht op het versterken van de rol van het MKB bij deze opgave ("Draaien aan knoppen") blijkt dat er diverse categorieën eigenaar-bewoners te onderscheiden zijn die op verschillende wijze gevoelig zijn voor gerichte prikkels. Een kansrijke en relatief al grote categorie bestaat uit de "Cultural Creatives". Dit zijn simpelweg gezegd mensen die streven naar kwaliteit, bereid zijn daar extra voor te betalen en ook duurzaamheid als een kwaliteitsaspect beschouwen.
In opdracht van De Energiesprong (www.energiesprong.nl) voert het Center for Sustainability (CfS) van Nyenrode Business Universiteit momenteel een onderzoek uit gericht op de vraag hoe deze specifieke categorie binnen de huidige omstandigheden op meest effectieve wijze benaderd kan worden. De enquête waarvoor uw medewerking wordt gevraagd maakt deel uit van dit onderzoek. Omdat het profiel van de lezers van P+ sterk overeenkomt met dat van Cultural Creatives is uw bijdrage van grote waarde.

De enquête is op meerdere bronnen dan alleen het rapport uit 2009 gebaseerd. In de vragen zijn ook de resultaten van twee andere onderzoeken verwerkt. Het betreft een onderzoek dat in 2010 werd uitgevoerd in het kader van het programma Meer met Minder (www.MeermetMinder.nl) en dat zich richtte op kansrijke aanpakken op het gebied van energiebesparing bij woningen van eigenaar-bewoners. Het CfS werkte aan dit onderzoek mee. Wat werkt wel en wat werkt niet? Deze vuistregels zijn vastgesteld op basis van ervaringen met programmas in Nederland, succesvolle aanpakken in het buitenland, literatuurstudie en diverse workshops. Enkele bevindingen van dit onderzoek zijn ter toetsing in de enquête verwerkt.
Het tweede onderzoek vormt het afstudeerwerk van een Bouwkunde-student van de TU Delft. Hij voerde onderzoek uit onder een grote groep eigenaar/bewoners. Zijn werk wordt gebruikt in de enquete om duidelijk te krijgen hoe Cultural Creatives zich onderscheiden van de grote groep van eigenaar/bewoners.

Aan al het werk van het bouwteam Center for Sustainability, dat onder leiding staat van professor Anke van Hal, ligt als uitgangspunt "het streven naar een Fusie van Belangen" ten grondslag. Deze benadering is ontstaan vanuit de overtuiging dat de kans op succes het grootst is wanneer belangen van betrokken partijen als uitgangspunt worden genomen bij een keuze van duurzaamheidsmaatregelen. Er moet niet over, maar met betrokkenen worden gepraat.

Bij deze willen wij u van harte uitnodigen deel te nemen aan een enquête.
Deelname aan het onderzoek kost ongeveer 10 tot 15 minuten van uw tijd. Indien u de enquête voor 15 juli invult kunnen wij de resultaten meenemen in ons onderzoek.

U start het onderzoek door op onderstaande link te klikken, u wordt hiermee geleid naar de onderzoeksomgeving van Nyenrode Business Universiteit.P+ webtip: Onderzoek huiseigenaren Nyenrode