Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
29 augustus 2011

Financieringsplan ASN Bank voor oude woonwijken

Het uitgangspunt: als het voor een bank financieel niet rendabel rond te breien is om vijfduizend individuele leningen van 15.000 euro voor woningsisolatie aan huizenbewoners te verstrekken, dan is dat voor de overheid in de vorm van individuele subsidies ook niet te doen. Het is beter van de financiering een gebundeld pakket te maken. En dan nog hoeft de overheid er geen belastinggeld in te stoppen. Als een stad of provincie nu eens garant zou staan voor een deel van het risico, dan kunnen efficiënt werkende marktpartijen voor alle deelnemers een winstsituatie creëren. Daar komt de gedachtegang bij de bank ruwweg op neer.Goudswaard telt als rekenmodel eerst een heleboel individuele leningen van huiseigenaren bij elkaar op tot een enkel groot bedrag: "Stel dat je 100 miljoen euro nodig hebt voor de renovatie van een wijk en je krijgt van een overheid een garantie van 15 miljoen op dat totale pakket, dan kun je als financier een goede schatting gaan maken. Er zullen in dat totaalpakket heus wel mensen zijn die de lening niet volledig kunnen afbetalen, maar dat zullen er niet snel zoveel zijn dat de bank er een strop aan heeft." De eerste ervaring in Nederland op dit gebied is er al. In het voorlaatste nummer van P+ (juli-augustus 2011) stond de casus van de monumentale portiekflat in Amersfoort uitvoering beschreven, een showcase voor de rest van Nederland. Het financieringsmodel hiervoor werd door de provincie Utrecht geleverd, die zich maar liefst voor de volle 100 procent garant stelde aan de Rabobank voor afbetaling van de lening aan de VVE, de Vereniging van Eigenaren. Het geld is er in Nederland, zoals de zogenaamde "Essent- en Nuon-gelden", die provincies en steden ontvingen toen hun aandelen werden verkocht aan RWE en Vattenfall. Goudswaard: "Vroeger gebruikten de overheden het dividend van deze aandelen voor het uitvoeren van beleid, nu de rente op de spaarrekening. De vraag is: ga je alleen met de opbrengst iets doen, of zet je de hoofdsom in voor het bereiken van beleidsdoelstellingen?" Onder andere de provincie Gelderland heeft 4,4 miljard euro om mee werken. Goudswaard: "Dan ontstaat een situatie zoals die nu ook geldt voor de spaarders van de ASN Bank. Ook zij verwachten dat wij de hoofdsom gebruiken voor een rechtvaardige, groenere samenleving."In het klein paste Goudswaard de constructie al toe met MAP-gelden die Nuon in het Nuon Energiebesparingsfonds had gestopt. Met een borgstelling van drie miljoen euro kon de ASN Bank voor 18 miljoen euro aan kredieten verstrekken aan bijvoorbeeld patatboeren, die hiermee in hun snackbars een veel zuiniger frituurinstallatie installeerden. Het leverde een besparing op hun gasrekening op. Enkele klanten hadden betalingsproblemen, maar de rente die het Energiebesparingsfonds kreeg op het deposito, dat als borg was ingesteld, kon zo goed als volledig de claims dekken."P+ werkte het voorstel van Goudswaard en zijn collega Dorine Putman uit tot een stappenplan. Het artikel is gratis als PDF te downloaden.P+ webtip: Groen Investeringsplan in P+