Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 september 2011

Harry Hummels: Mensenrechten niet gebaat bij uitsluiting bedrijven

Hummels werpt bewust een steen in de vijver. Het stoorde hem dit voorjaar dat hij als belegger van SNS Asset Management geen punten kreeg van de Eerlijke Bankenwijzer. De punten gaan vooral naar banken die weigeren aandelen te kopen in bedrijven die bekend staan om hun schending van de mensenrechten. De makers van de Eerlijke Bankenwijzer geven alleen punten voor "engagement" , als beleggers laten weten hoe lang deze gesprekken duren en beloven dat wanneer de dialoog niet tot resultaten leidt, de aandelen zullen worden afgestoten.Hummels vindt dat de makers van de Eerlijke Bankenwijzer niet weten hoe de beleggerspraktijk in elkaar steekt: "Wie in een internationale context denkt bedrijven op sociaal, maatschappelijk en milieugebied aan te kunnen zetten tot snelle verandering, kent de weerbarstige praktijk niet. Hoe wenselijk ook, verandering kost tijd. Wie ongeduldig is en een bedrijf dan maar uitsluit, snapt helemaal niets van de dynamiek in het bedrijfsleven en de inzet van machtmiddelen om echt een vuist te maken."Boycots zijn ook niet effectief, wanneer ze niet worden nageleefd. En dat is volgens Hummels het geval als alleen relatief kleine duurzame banken weigeren aandelen te kopen in sommige bedrijven. Hummels haalde er de wetenschappelijke literatuur bij. Op basis daarvan formuleerde hij een stelling: "Wie in de internationale kapitaalmarkt bedrijven uitsluit doet dat voor de eigen achterban. Wie daarentegen - in samenwerking met heel veel andere beleggers - gebruik maakt van zijn rechten als aandeelhouder, heeft kans effectief iets te doen aan het vraagstuk van de mensenrechten."Concluderend: "Uitsluiting van bedrijven heeft alleen maar zin als het gecoördineerd en gezamenlijk gebeurt door een hele grote groep beleggers. De actie dient daarbij luidkeels te worden ondersteund door de media en zich te richten op bedrijven met een zwakke reputatie. De uitsluiting door slechts enkele Nederlandse banken heeft als drukmiddel dan ook geen enkele invloed. Het verweer dat bedrijven als Shell toch bereid zijn om het gesprek aan te gaan met activistische banken die hen hebben uitgesloten is niet te danken aan de kracht van de beweging die uitsluit. Het zegt meer iets over de zwakte van de tegenstanders. In algemene zin zal in het internationale bedrijfsleven door de uitgesloten bedrijven niet worden geluisterd naar banken die deze bedrijven uitsluiten."Wat er volgens Hummels moet gebeuren? "De Eerlijke Bankwijzer doet er verstandig aan haar beoordelingssystematiek nog eens tegen het licht te houden. Niet het onderbuikgevoel dient te regeren, maar een solide kennis van de praktijk van internationale kapitaalmarkten."P+ webtip: Harry Hummels over boycots en uitsluiting