Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 september 2011

Ask P+: Groene Commissaris kan meteen aan de slag

 

Er is geen enkele reden voor een Raad van Commissarissen om niet al morgen al met MVO aan de slag te gaan. Dat stelt mr. Elfrieke van Galen in het volgende nummer van P+. De oud-topvrouw van de KLM is zelf bij enkele ondernemingen Commissaris en geeft aan op welke punten in het normale takenpakket van de Raad van Commissarissen "MVO-vragen" gesteld kunnen worden. Haar complete analyse komt alleen in het novembernummer van P+ te staan.

De juriste Van Galen vindt de percentages van MVO-commissies die enkele beursgenoteerde ondernemingen nu hebben ingesteld aan de lage kant, met getallen van rond de 10 procent. "Er worden mij juist ook door directies van niet-beursgenoteerde bedrijven vragen gesteld: hoe maak ik een begin? Hoe begin ik met mijn Commissarissen over ons MVO-beleid?"
De kortste weg is om de huidige taakinhoud creatief in te vullen, volgens Van Galen."De Commissarissen zouden ook MVO-aspecten in hun normale toezichthoudende en adviserende rol kunnen meenemen." Ze noemt daarbij vier voorbeelden.

Strategie proces

MVO-vragen: Zijn lange termijn maatschappelijke ontwikkelingen onderdeel geweest van het tot stand komen van de strategie? In positieve zin: welke kansen liggen er in de toekomst? maar ook in beperkende zin?

+ Risicomanagement en reputatie

MVO-vragen: Zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de reputatie van de onderneming? Heeft de onderneming dit gecheckt met stakeholders? De ontwikkelingen die directe impact hebben op de bedrijfsdoelstellingen zoals een te voorzien tekort aan een bepaalde grondstof worden meestal vrij snel door de onderneming onderkend. Maar die zaken waarbij ondernemingen impact op maatschappelijke aspecten hebben, zijn vaak lastiger te herkennen en te erkennen. Commissarissen die vanuit hun aard toch verder van het bedrijf af staan, kunnen hier een rol inspelen.

+ Beloningsbeleid

MVO-vragen: Is het beloningsbeleid van bestuurders als zodanig maatschappelijk verantwoord? Sluit het beloningsbeleid aan bij gevoelens hierover in de maatschappij? Stuurt het beloningsbeleid alleen op korte of ook op lange termijndoelstellingen? Zijn niet-financiële doelstellingen onderdeel van het beloningsbeleid? Er bestaan al voorbeelden van bestuurders die hun bonus afhankelijk maken van het al dan niet bereiken van gekozen duurzaamheidsdoelstellingen.

+ Rapportage

MVO-vragen: Is de managementrapportage geïntegreerd zodat ook niet-financiële key performance indicators zijn meegenomen in de rapportage ? Zijn de MVO-gerelateerde KPIs gebaseerd op Richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI)? Hoe is de keuze van de KPIs tot stand gekomen? Zijn de gekozen MVO aandachtspunten gecheckt met stakeholders? Zo ja, welke stakeholders? Zijn ze werkelijk relevant voor de onderneming en wat waren de uitkomsten van dit overleg? Zijn de niet-financiële KPIs ook onderdeel van het voorbereidende werk van de audit commissie?

Geinteresseerd in het complete advies?  Abonneer op P+