Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 oktober 2011

Alle Green Deals: Dutch Party?

Niet minder dan 200 voorstellen voor Green Deals kwamen binnen, waarvan er 50 na selectie overbleven. Het zijn vooral de plannen van grote concerns en overheden die in deze eerste ronde werden aangewezen. Het is een van de redenen dat de belangenvereniging De Groene Zaak liever aan de kant bleef staan, terwijl VNO-NCW en MKB Nederland zich nu wel vastlegden om duurzame doelen te gaan halen. Mochten er tussentijds briljante plannen opkomen, dat belooft het kabinet hier wel naar te willen kijken. Het is ook niet zo dat deze Green Deals "het enige opstapmoment tijdens deze kabinetsperiode" is. Begin 2012 volgt er een nieuwe tranche Green Deals, nu meer gericht op kleinere ondernemingen. Wat belooft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie? Het kabinet zegt toe "doortastend en coördinerend" te zullen zijn "door partijen bij elkaar te brengen en concrete knelpunten weg te nemen, markten te creëren waar die er nu nog niet zijn ("launching customer", duurzaam inkopen) en door de toegang tot de kapitaalmarkt te verbeteren." En: "De Green Deal is gericht op het wegnemen van specifieke (vaak niet financiële) knelpunten, bijvoorbeeld in wet- en regelgeving, het verzorgen van een goede en objectieve informatievoorziening of het voorzien in goede samenwerkingsverbanden." Tenslotte: "Bij de Green Deal gaat het om concrete resultaten: wanneer bijvoorbeeld bepaalde belemmeringen in regelgeving worden weggenomen, zorgen partijen ervoor dat projecten ook echt doorgang vinden."Het woord "navolging" is belangrijk. "Doel van de Green Deal is vooral het creëren van spin-off: succesvolle Green Deals moeten brede navolging krijgen in de maatschappij. Tekenend voor deze aanpak is bijvoorbeeld de Green Deal met MKB Nederland, waarin afspraken zijn gemaakt voor het realiseren van een energiebesparing van 0,1 PJ in 2012, gevolgd door een herhaalpotentieel van 0,73 PJ in de jaren 2013-2015, bij 500 midden- en kleinbedrijven.Uit de ingediende "Green Deals" bleek dat er vier typen verzoeken aan rijksondersteuning de boventoon voerden:
1. Toegang tot de kapitaalmarkt
2. Afstemming en regiefunctie
3. Wet- en regelgeving
4. Ondersteunen markten voor nieuwe, groene technologieP+ publiceerde deze zomer zelf ook een "boodschappenbriefje aan Rutte", gebaseerd op een inventarisatie met lezers en energiedeskundigen, gemaakt tijdens de P+Live@Night. Na het verzoek om een verplicht percentage duurzaam opgewekte energie voor energiemaatschappijen, werd ook een van de andere punten als Green Deal gehonoreerd: beter onderwijs in energiekunde. Uit het kabinetsstuk: "Toekomstige markten vragen om voldoende geschoold personeel en continue aandacht voor nieuwe terreinen. Daarvoor is onderzoek en onderwijs een absolute vereiste. Daarom is het kabinet voornemens financiële ondersteuning te bieden bij het opzetten van de Energy Academy in Noord-Nederland. In de Energy Academy werken onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen in het aanbieden van energie-opleidingen en het bundelen en uitbouwen van multidisciplinaire, fundamentele en toegepaste energiekennis."Ook de eerder in dit eZine beschreven Green Deal van oud-Rabobankdirecteur Bart Jan Krouwel werd definitief gehonoreerd: "E-Decentraal ontwikkelt een systeem van self assessment voor lokale energieprojecten en ondersteunt daarmee initiatiefnemers bij het opzetten van lokale, decentrale duurzame energieprojecten. Tevens zorgt het model ervoor dat banken eenvoudiger nieuwe projecten kunnen beoordelen."P+ webtip 1: Kabinet licht Green Deals toeP+ webtip 2: Alle 50 Green Deals

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier