Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 oktober 2011

Reclame Code Commissie: Kernenergie niet CO2-vrij

Sjef Peeraer van Atoomstroom mag in advertenties niet langer beweren dat kernenergie "CO2-vrij" is. Dat heeft de Reclame Code Commissie bepaald.

Bij kernenergie komt wel degelijk CO2 in de atmosfeer, zo overlegde de klaagster bij de Reclame Code Commissie. Er komen broeikasgassen vrij bij de winning en verwerking van uraniumerts, bij de bouw van de kerncentrale, bij het transport van kernbrandstof en bij de afbraak van de centrale. Bij al deze werkzaamheden zijn machines nodig die benzine of diesel gebruiken en zo CO2-uitstoot veroorzaken. Dit heet de indirecte CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot neemt over een jaar of 15 toe naar 60 procent, omdat dan moeilijker te winnen uraniumerts moet worden gebruikt. "Het is dus geen te verwaarlozen hoeveelheid", volgens de klaagster, die gelijk kreeg.

De huidige CO2-uitstoot is gelijk aan ca. 30 procent van bij gasgestookte centrales vrijkomende CO2, de minst vervuilende fossiele brandstof. Dat is dus heel wat minder, maar je kunt niet zeggen dat kernenergie niet bijdraagt aan de opwaardering van de aarde. De cijfers komen van Herman Damveld, die wetenschappelijk onderzoek deed naar de hele keten.

De klacht tegen Atoomstroom werd ingediend door Marie Kranendonk, tot voor kort voorzitster van WECF, een netwerkorganisatie van meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië). Ze was niet de enige die hierover een klacht indiende bij de Reclame Code Commissie. Ook andere bezorgde burgers deden dit met dezelfde onderbouwing. Al eerder had Greenpeace tevergeefs een klacht ingediend. Deze keer echter heeft de Reclame Code Commissie de klachten terecht bevonden omdat de klacht met wetenschappelijk onderzoek was onderbouwd.

Het resultaat van dit besluit? Het energiebedrijf Atoomstroom van Sjef Peeraer mag niet meer adverteren en radiocommercials uitzenden met de bewering dat "Kernenergie CO2-vrij" zou zijn.