Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
21 oktober 2011

Corporaties: Energiezuinige woningen ouderen

Knap de woningen van ouderen met AWBZ-gelden zodanig op, dat ze zuiniger wonen en langer in hun eigen huis kunnen blijven. Dat bespaart enorm op de kosten van de ouderenzorg, zo stelt Marc Calon van de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes.

Op het 11e nationaal symposium Woningcorporaties in Nieuwegein schroomde Marc Calon van de koepelorganisatie Aedes niet om heel scherp aan te geven waar de mogelijkheden en de problemen liggen bij veel woningcorporaties. “Veel woningen zijn oud, ze staan op de verkeerde plaats, ze zijn niet multifunctioneel en totaal niet aangepast aan de eisen van de toekomst. Er staan teveel huizen waar geen werkgelegenheid is.”

De corporaties moeten veel investeren om woningen te krijgen die aangepast zijn aan de huidige eisen en die van de toekomst. Om hiervoor middelen vrij te maken zullen de corporaties veel efficiënter moeten gaan werken. Bezuinigingen in de kosten tot 20 procent zou mogelijk kunnen zijn. Daarnaast is het nodig dat we realistischer worden. In het verleden groeiden de bomen tot in de hemel, maar huizen blijven bouwen en te huur aanbieden tegen een niet kostendekkende huur gaat spaak lopen.

De corporaties hebben volgens Calon, net als de particulieren, veel te gemakkelijk teveel kunnen lenen. Het gevolg is dat er lucht is geslopen in de huizenprijzen: we staan voor het probleem dat de kopers onzeker zijn geworden, de waarde van de woningen daalt. Er zit geen beweging in de koopmarkt en ook de huurders blijven honkvast zitten. De doorstroom is totaal gestagneerd. Gemeenten, provincies en de corporaties moeten een totaalvisie gaan ontwikkelen op wonen, waarbij de corporaties weer als kerntaak het verzekeren van behuizing voor de minder draagkrachtigen moeten gaan doen. We moeten af van de korte termijn gevestigde eigen belangen. “Naar de toekomst kijken en niet je gedrag laten bepalen door wat op de voorpagina van de Telegraaf staat, of wat de huidige coalitie doet.” Er moet wat gebeuren en de corporaties hebben daarin een grote verantwoordelijkheid. Juist nu moet er wel geïnvesteerd worden, om de woningen voor de toekomst rijp te maken.

Dorine Putman van de ASN Bank vroeg Calon naar zijn visie op de noodzaak tot energetische renovatie van de bestaande woningen: er staan meer dan 1 miljoen woningen in Nederland met een G label, een energetisch zeer slecht presterende woning. Hoe gaan de woningbouwcorporaties ervoor zorgen dat de bewoners van slecht presterende woningen geen torenhoge energierekeningen krijgen naarmate de energieprijzen stijgen straks?

Calon erkende de enorme uitdaging die hier ligt. Ondanks de aanpassing van de woningwet is het toch voor corporaties niet eenvoudig om de extra investeringen via huuraanpassing te compenseren. Calon legde direct een interessante link naar VWS-gelden en AWBZ-uitgaven. Als de corporaties woningen zodanig aanpassen dat ouderen langer in hun eigen huis blijven wonen, bespaart dat hoge kosten van verzorgingshuizen. De corporaties kunnen met de overheid in gesprek gaan om die geldstromen om te buigen.

Tijdens het symposium kwam het vraagstuk van de hoge energierekeningen voor slecht presterende huizen nog diverse malen terug. Onder de genomineerden voor de Reasult MVO Award waren twee van de drie gegadigden projecten waarbij reduceren van energieverbruik centraal stonden. Toch kwam het tijdens dit symposium niet tot heldere plannen om de energetische renovaties aan te gaan pakken.

P+ stelt de financiering van oude woningen centraal in een komende aflevering van P+Live@Night. Er wordt aan een programma gewerkt, met sprekers uit de wereld van de woningcorporaties.