Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
27 oktober 2011

NS en MVO Nederland bieden vervoersplannen aan

NS en MVO Nederland gaan bedrijven helpen om een duurzaam vervoersplan te maken. Door een slimme mix van flexwerk en vervoersmiddelen kan er flink bespaard worden op reiskosten.

Bert Meerstadt en Willem Lageweg van MVO Nederland ondertekenden een partnerschap tijdens een seminar over duurzame mobiliteit in het NS Hoofdkantoor. Doel van de afspraken is ook om te zorgen dat deze kennis ook breder beschikbaar komt voor andere bedrijven om van te profiteren. “Door de trein te integreren in het mobiliteitsplan van je bedrijf kun je werken terwijl je reist. Bovendien bespaar je geld en voorkom je uitstoot van CO2 en fijnstof”, aldus Bert Meerstadt, president-directeur van NS.

NS Zakelijk is één van de experts die bij de ‘MVO-expeditie Duurzame Mobiliteit’ betrokken is en haar kennis op het gebied van duurzame mobiliteit met de deelnemende bedrijven deelt. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de CO2-uitstoot van een autokilometer gemiddeld 126 gram is en 35 gram per treinkilometer. Een gemiddelde werknemer die een jaar lang met de trein reist in plaats van met de auto bespaart het equivalent van bijna 83 bomen die nodig zijn om de CO2 uitstoot te compenseren. Daarnaast zijn er kostenvoordelen te behalen door werknemers vaker met de trein te laten reizen in plaats van met de auto. Hier komt bij dat ook de trein zelf steeds zuiniger wordt. Zo zijn nieuwe treinen 30 procent zuiniger. De trein hoeft ook niet op zichzelf te staan. Zo zijn bijvoorbeeld in combinatie met de auto (Park & Ride), OV-fiets, Green Wheels en andere openbaar vervoersvormen (tram, bus en metro) slimme combinaties te maken die zorgen voor comfortabel vervoer en tegelijk zorgen voor minder milieubelasting.

President-directeur Bert Meerstadt van de NS biedt bedrijven een instrument aan om deze besparingen inzichtelijk te maken: de NS Mobiliteitsscan. Op basis van de gegevens van de 100 bedrijven die de scan al gedaan hebben, blijkt dat gemiddeld 9 procent van de werknemers van bedrijven met meer dan 100 werknemers al met het openbaar vervoer naar het werk komt. Voor nog eens 19 procent van hun werknemers is reizen met het openbaar vervoer een reëel alternatief. Een kwart van hen zou er niet alleen in geld en duurzaamheid op vooruitgaan als ze de trein pakken, maar ook in reistijd. “Als we er in slagen dit kwart bijvoorbeeld in de trein te krijgen zou dat voor zakelijk Nederland (relevante bedrijven met meer dan 100 werknemers) alleen al betekenen dat er 436 miljoen kg. minder CO2 wordt uitgestoten. Dit staat gelijk aan de uitstoot van meer dan 48.000 huishoudens op jaarbasis. Dat scheelt de compensatie van een bos van 40.000 hectare. Zo kun je dus maatschappelijk verantwoord ondernemen en tegelijk geld besparen”, aldus Willem Lageweg van MVO Nederland.

Jan Bom