Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 november 2011

Waarom is Paul Polman de nieuwe businessgoeroe?

 

CEO Paul Polman van Unilever is de grote nieuwe businessgoeroe van Nederland, nu hij op de tweede plaats staat in de Duurzame 100 van Trouw. Hij doet dan ook voortdurend uitspraken die passen bij iemand die verder kijkt dan zijn collega's. Een bloemlezing.

 “De gevolgen van de economische crisis werden perfect samengevat door een jonge Spaanse demonstrant, die op zijn protestbord schreef: ‘Geen baan, geen vooruitzicht, geen pensioen, niets te verliezen’.”

“Het is idioterie dat de klimaatcrisis van het To Do lijstje van elke wereldleider is verdwenen.”

“Volgens de hoogste wetenschappelijke adviseur van de Britse regering, de hoogleraar John Beddington, staat ons de ‘Perfect Storm’ te wachten, als gevolg van een energiecrisis, een voedselcrisis en een watercrisis.”

“In China wordt de stroom in onze grootste fabriek gemaakt van de ingezamelde biomassa van onze lokale boeren.”

“De Nederlandse regering moet de elektriciteitsmarkt vrij maken van CO2-uitstoot. Dit betekent een actieve lobby voeren in de EU om te kiezen voor de meer agressieve doelstelling van 30 procent CO2-reductie in 2020.”

“Het gebruik van voedselgewassen zoals maïs, palmolie en suiker voor de productie van biobrandstoffen heeft persverse consequenties.”

“Sommige biobrandstoffen verergeren het klimaatprobleem nog erger dan de brandstoffen op petroleumbasis die ze moeten vervangen.”

“Ik ben blij dat de relaties tussen het bedrijfsleven en ngo’s veranderen, nu mensen zich realiseren dat de grote problemen alleen kunnen worden opgelost door partnerschappen tussen de publieke en private sector.”

"Iedere verbetering is beter dan het mekkeren. Kritiek leveren is makkelijk, maar het vraagt moed om onderdeel van de oplossing te zijn.”

“In Egypte begon de opstand bij tien mensen op internet en in zeventien dagen viel een regime. Als dat mogelijk is, kan de consument een bedrijf laten vallen in een nano-seconde.”

“We moeten weg van de calorieën en gaan denken in termen van voedingswaarde.”

“Er is een nieuw Marshall Plan voor de voedselveiligheid nodig.”

“Investeren in vrouwen biedt de grootste kans op het verhogen van productiviteit en ontwikkeling.”

“Vrouwen herinvesteren een groter deel van hun inkomen in hun gezin en de lokale samenleving dan mannen.”

“Een oud Afrikaans spreekwoord zegt: Als je snel wilt reizen, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen met anderen.”

“En een oud Chinees gezegde luidt: ‘Als we niet van richting veranderen, komen we uit waar we nu heengaan.”
 

uitspraken van Polman die hij deed tijdens toespraken en in interviews. Het is een bloemlezing die veel zegt over de ambitie van Polman, die de ecologische voetafdruk van zijn concern in 2020 wil hebben gehalveerd. Hij bracht bovendien de omzetgroei terug bij Unilever, wat pijn doet bij de eerdere bedrijven waar hij voor werkte: Nestle en Proctor & Gamble.