Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 november 2011

Waarom Bart Jan Krouwel terugkeerde in Duurzame 100

 

Pensionado Bart Jan Krouwel is de hoogste herintreder in de Duurzame 100 van Trouw. Na vertrek als directeur MVO bij de Rabobank was hij ook een jaar weg uit de lijst. Stil zat hij echter niet, zo realiseerde de jury zich, die doener Krouwel met luid applaus weer verwelkomde.

Bart Jan Krouwel is nog drukker dan hij al was als directeur MVO bij de Rabobank. De vermaarde torenhoge stapels met papieren op zijn kantoor zijn verhuisd naar zijn salontafel thuis, maar heel veel anders zien ze er niet uit.

Krouwel is net gereed met het opzetten van de Federatie Landbouw en Zorg Nederland, die een nieuw certificeringssysteem voor zorgboerderijen heeft opgezet. Zelfregulering moet een einde maken aan de berichten over boeren die op een niet professionele wijze zorg verlenen aan mensen met een beperking. Onheilstijdingen over wantoestanden gaven zorgboerderijen een slechte naam. De nieuwe kwaliteitscertificering scheidt het kaf van het koren. Inmiddels hebben 700 van de ongeveer 1000 zorgboeren zich aangesloten bij de Federatie, die na het klaren van de klus door Krouwel onder voorzitterschap van Marijke Vos komt te staan.

Kwaliteitsgarantie, dat moet ook op andere gebieden in de Nederlandse land- en tuinbouw worden ingevoerd, vindt Krouwel. Vooral in de champignonteelt komt het probleem van illegale Oost-Europese arbeiders nogal voor. Ze komen binnen in dienst van bedrijven en uitzendbureaus die soms de Poolse arbeidswetgeving toepassen, die stukken minder strikt is dan de Nederlandse. Daardoor ontstaan in ons land sociale misstanden en oneerlijke concurrentie op het terrein van arbeidsomstandigheden. Champignonkwekers die wel fatsoenlijk handelen, mogen het keurmerk "Fair Produce Nederland" gaan voeren

.Krouwel: "Ja, zeggen mensen dan, alweer een keurmerk erbij? We zien nu al door de bomen het bos niet meer. Dan zeg ik: bekijk het eens van de andere kant. Op bepaalde producten zie je nu toch al een extra mededeling staan, waarmee de consument duidelijk wordt gemaakt dat deze groente in Nederland is geteeld en niet in Duitsland. Dat heeft alles te maken met de incidenten daar, deze zomer. Ook onze export had daarvan sterk te lijden. Zo is het met champignons ook: een aantal slechte bedrijven bederft het voor de hele sector, waardoor onze nationale exportpositie in gevaar kan komen. De bedrijven die werken met illegale arbeidscontracten zijn ook vaak de bedrijven die het niet zo nauw nemen met milieu. Als we het goed aanpakken met het label Fair Produce Nederland, kan dit een internationaal kwaliteitslabel worden, zowel voor consumenten als voor de handel."

Krouwel wil het label niet beperken tot de champignonteelt, maar denkt ook aan andere land- en tuinbouwproducten De organisatie wordt ondersteund door LTO Nederland en de vakbonden.En daarmee zit de agenda van Krouwel vol? Niet bepaald. Op zijn cv staan tien voorzitterschappen, waaronder die van het Productschap Pluimvee en Eieren, maar ook commissariaten. Heel actueel: hij voert ook de nieuwe organisatie e-Decentraal aan, die alle lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie wil bundelen. Krouwel: "Dat is nu een ratjetoe van honderden goedwillenden. Iedereen is nu bezig zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Er moet hier ook geprofessionaliseerd te worden." Het ministerie van EL&I is enthousiast en Krouwel kon met e-Decentraal dan ook aan de slag mogen onder de vlag van het Green Deal-programma.

Krouwel komt er voorlopig nog niet aan toe om "autarkisch hobbyboer" in de Achterhoek te worden. Dat was eigenlijk het plan, na zijn "afscheid op klompen" bij de Rabobank.