Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Marleen Janssen Groesbeek-Eumedion
Marleen Janssen Groesbeek-Eumedion
15 november 2011

Commissie de Wit: Niet in achteruitkijkspiegel staren

Door de voorruit kijken, niet in de achteruitkijkspiegel staren. Daar wordt de financiële sector zeker niet duurzamer van. Dat adviseert Marleen Janssen Groesbeek de cie. De Wit. Ze onderzocht waarom banken maar niet duurzamer willen worden.

Iedere bank in Nederland doet maar wat op eigen houtje. Een lijn of samenhangende visie ontbreekt. Dat stelt Marleen nadat ze grondig onderzoek deed, samen met Ruud Schuurs en Wibo Koole. Hun bevindingen legden ze vast in een rapport: ‘Terug naar een duurzame toekomst’. Het is een verwijzing naar de film ‘Back to the Future’, die dus ook niet over het verleden, maar over de toekomst gaat.

We citeren: “De mensen die in 2009 gehoopt hadden dat de financiële crisis zou leiden tot een andere manier van bankieren en beleggen zijn er bekaaid van afgekomen. Uit ons onderzoek blijkt dat dat komt doordat de financiële sector in tegenstelling tot de bedrijven die actief zijn in de reële economie en te maken hebben met schaarste op het gebied van landbouw, grondstoffen en andere moeilijke markten, nauwelijks de duurzame urgentie voelt. Om een van de geïnterviewden te citeren: Banken verdienen altijd wel hun geld, of de grondstoffen nu schaars zijn of niet.”

Als voorbeelden van aandacht voor duurzaamheid worden genoemd: “De banken hebben allemaal hun eigen producten, diensten en thema’s. De een richt zich op het klimaat en elektrische rijden, de ander richt zich op sociale cohesie en hernieuwbare energie. De volgende op de landbouw en microkrediet en soms doen de banken ook nog wel eens wat samen, bijvoorbeeld als ze zorgen hebben over de Nederlandse huizenmarkt.”

In de snelle managementsamenvatting van het rapport doet het drietal 4 aanbevelingen.

1. Maak het strategische belang van duurzame ontwikkeling voelbaar

Dat moet bottom-up up gedaan worden én top down. Zonder de steun en bezieling van de nog voornamelijk mannen aan het hoofd van de financiële organisaties, lukt het die jonge gepassioneerde nieuwe medewerkers niet om op de werkvloer het pleit voor meer aandacht voor niet-financiële kansen te winnen.

2. Werk aan vernieuwing van de competenties van de financiële professional

Twintig jaar alleen streven naar financieel rendement met een klein oog voor andere zaken laat ook zijn sporen na in het personeelsbestand. De medewerkers in de financiële sector zullen meer kennis en ervaring op moeten doen met duurzame beslissingen om te kunnen uitrekenen of bepaalde financiële producten en diensten werkelijk duurzaam zijn en voorzien in de behoefte van de klant en de samenleving. De nutsfunctie van de bank moet weer gevoeld worden.

3. Schep een permanente verbinding tussen de samenleving en de sector.

De financiële sector moet uit zijn grote torens afdalen en in contact komen met de buitenwereld. Een gebrek aan contact met buiten staat vernieuwing en innovatie in de weg. Er zijn zoveel plekken en gelegenheden nu al gecreëerd om elkaar te ontmoeten, maar de versnippering moet worden tegengegaan. Er zal een verzamelpunt moeten komen om alle initiatieven voor verbinding bij elkaar te brengen.

4. Geeft ruimte aan vernieuwende initiatieven binnen de sector.

Ook hier speelt steun van de top en met name het middenmanagement een essentiële rol. Innovatie is besmet geraakt door de afgeleide financiële producten. Zolang de nieuwe producten en diensten en initiatieven het verband met de reële economie niet verliezen, kan een innovatie tot voordeel van de samenleving leiden.

Het volledige rapport en de managementsamenvatting zijn hier gratis te downloaden.

Tekst Jan Bom, Fotografie Stephanie Verbeek op Springtij Festival, Terschelling