Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
ABP verbant kinderarbeid
ABP verbant kinderarbeid
14 oktober 2015

ABP gaat kinderarbeid in cacaosector uitbannen

Pensioenfonds ABP wil kinderarbeid volledig uitbannen in alle bedrijven in de cacaosector waarin belegd wordt. Dit voornemen maakt deel uit van zeer vergaand nieuw beleggingsbeleid, onder de titel Visie2020.

ABP gaat duurzame beleggingen verdubbelen van 29 miljard euro nu naar 58 miljard in 2020, een verdubbeling.Naar duurzame energie gaat 5 miljard, vijf keer zo veel als nu. De CO2- afdruk van de gehele aandelenportefeuille moet dan 25 procent gedaald zijn. Uitgesloten wordt de fossiele industrie niet, maar er moet wel zicht op beweging naar duurzame energie zijn. "Een kolenbedrijf moet de ambitie te hebben een rol te spelen in de energietransitie."

Bovendien maakt ABP geld beschikbaar om te investeren in onderwijs-gerelateerde beleggingen, bij voorkeur in Nederland. Daarnaast gaat ABP wereldwijd gericht engagement voeren op de thema’s mensenrechten, veiligheid en onderwijs. Het betekent dat er een dialoog wordt aangegaan met bedrijven, om tot duurzame verbeteringen te komen. Zo’n voorbeeld is dus de cacaosector. Maar volgens ABP zou de druk op Shell om te stoppen met proefboringen op de Noordpool ook van invloed zijn geweest.

Nu is 58 miljard 'slechts' 16 procent van de 356 miljard die het ABP belegt. Maar toch. Ook al zet een pensioenfonds kleine stapjes, omdat het om enorme bedragen gaat zijn het reuzensprongen, op wereldschaal zelfs.

Corien Wortmann-Kool, voorzitter van ABP, licht toe: “Wij zijn ervan overtuigd dat verantwoord beleggen de meeste waarde creëert op lange termijn. De beoordeling of een belegging verantwoord en duurzaam is, krijgt daarmee aanzienlijk meer gewicht. De drempel om als belegging in onze portefeuille te komen wordt hoger. De doelen die ABP zich hiermee stelt, zijn niet van de een op de andere dag te verwezenlijken. De komende vijf jaar gaan wij aan de slag om dit beleid om te zetten in resultaten.”

Het ABP kiest voor een duurzamer beleggingsbeleid omdat een groot deel van de eigen 2,8 mln deelnemers daar waarde aan hecht. In een onderzoek zei de helft van de deelnemers dat hun fonds duurzamer moet beleggen.

In de beleidsnotitie Visie2020 schrijft ABP dat duurzaam beleggen geen extra risico’s oplevert: “Empirisch (academisch) onderzoek over de afgelopen twintig jaar heeft aangetoond dat een breed samengestelde “conventionele” portefeuille met daarin voor elke bedrijfstak zowel koplopers als beloften op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen geen structureel beter risico-rendement profiel oplevert dan een portefeuille waarin alleen de bovengemiddeld presterende bedrijven op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen zijn opgenomen. Gegeven de ontwikkelingen in de samenleving, waarbij er steeds meer aandacht is voor de wijze waarop bedrijven omgaan met hun mensen en middelen en het milieu, is er voor ABP geen aanleiding om aan te nemen dat dit de komende twintig jaar anders zal zijn.” Er werd bovendien door ABP eerst een jaar met een duurzaam pakket proefgedraaid.

Conclusie in het Visie-document: “ABP is ervan overtuigd dat ondernemingen die in hun bedrijfsvoering bovengemiddelde aandacht besteden aan verantwoord ondernemen en de transitie naar een duurzame economie, op de lange termijn de meeste waarde creëren voor aandeelhouders, de maatschappij in het algemeen en daarmee voor onze deelnemers.”

Download van ABP VISIE2020.
 

Downloads

Meer info download je hier:

Visie2020 van ABP (551 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier