Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Nordex windmolen
Nordex windmolen
19 september 2015

ASN Bank nu voor 69 procent klimaatneutraal

Over 15 jaar wil de ASN Bank helemaal klimaatneutraal zijn. Nu al is die doelstelling voor 69 procent gerealiseerd. 

Dit blijkt uit het halfjaarbericht van deze duurzame bank. Beleggers in het ASN Duurzaam Aandelenfonds haalden over de periode 1 januari tot 1 juli een rendement van maar liefst 18,56 procent. Een mooie groeier in dit fonds is onder meer de windmolenbouwer Nordex.

Inmiddels is dit percentage door onder andere de lange onzekerheid over de Griekse schuldbetalingen en de scherpe koersdaling op de Chinese effectenbeurs weer gedaald, tot 14 procent op 19 september, volgens cijfers van fondsenvergelijker Morningstar. Dat is nog steeds hoog, in vergelijking met de rente op een spaarrekening, die nauwelijks de 1 procent overstijgt.

Belangrijker is de verwachting voor de lange termijn. Met de klimaattop in Parijs in december op komst, is er wereldwijd bij grote banken onderzoek gaande naar de ‘carbonbubble’. Met de lage kolen- en olieprijs van dit moment, de hoge kosten om de laatste voorraden omhoog te halen, rijst bij financials de vraag of de waarde van aandelen van grote energie- en oliemaatschappijen wel houdbaar is. De kans is in ieder geval groter dat de koersen zullen dalen, dan dat ze zullen stijgen.

In dit licht gezien is er niet één belegger op de wereld zo goed op deze situatie voorbereid als de ASN Bank. Beleggers moeten altijd rekening houden met onzekerheden, maar één ding is hier zeker: bij de ASN beleggen ze geen cent in fossiele energie. Het instorten van een aandeeltje Shell of BP doet bij klanten van de ASN Bank geen centje pijn. Die bedrijven zitten niet in het beleggingsuniversum.

In de nieuwste P+ staat het stellen van vergaande duurzame doelen centraaI. Daarom in dit nummer ook aandacht voor de klimaatambitie die de ASN Bank in 2013 formuleerde. De bank wil in 2030 netto klimaatneutraal zijn met zowel haar kantoor als alle financieringen en beleggingen. Om dit te kunnen meten, ontwikkelde de duurzaamheidsafdeling met deskundigen een methode die inzicht geeft in de CO2-lasten en -baten, vergelijkbaar met een financieel baten- en lastenoverzicht. In 2030 moeten deze CO2-lasten en -baten in evenwicht zijn.

Ook voor de beleggingsfondsen van de ASN Bank wordt daarom gemeten hoeveel CO2 zij uitstoten. Dit gebeurt met behulp van data die onder andere worden aangeleverd door twee specialistische bureaus, Ecofys en Trucost. De totale absolute CO2-uitstoot van de fondsen van beursgenoteerde beleggingsfondsen kwam per 30 juni 2015 uit op 148.609 ton CO2. Dit is slechts 2,8 procent hoger dan eind 2014, terwijl het fondsvermogen met 20 procent is toegenomen. 

Niet alleen het ASN Duurzaam Aandelenfonds heeft een sterk eerste halfjaar 2015 achter de rug. Het ASN Milieu en Waterfonds draaide een rendement van 16,8 procent en het Duurzaam Small & Midcapfonds een rendement van 15,95 procent. De omvang van de gezamenlijke fondsen groeide tot ruim 2,2 miljard euro.

Om het grote doel 'klimaatneutraal' in 2030 te halen moet de ASN Bank tot 2030 nog 2 procent gemiddeld per jaar aan broeikasgassen zien weg te werken. 

Overzicht van de rendementen van de beleggingsfondsen van de ASN Bank

Tekst Jan Bom